ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Terms
Terms & conditions
KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE: Jelen Felhasználási feltételek csak Magyarország területén érvényesek. Ezért más államokban nincs jogerejük. Ha Ön nem Magyarország területén tartózkodik, olvassa el azokat a Felhasználási feltételeket, amelyek az Ön tartózkodási helyének megfelelő országban érvényesek.

Hatálybalépés napja: 2023. január 20
Utoljára frissítve: 2023. január 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A WHOOSH MOBILITY HU Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76., Magyarország, e-mail címe: help@whoosh.bike, telefonszám: +3618088009. A 14. pontban megadott alábbi elérhetőségek egyikén léphet velünk kapcsolatba.

A jelen Általános szerződési feltételek azon Whoosh Szolgáltatások és a Whoosh Mikromobilitási platform (együttesen: a „Szolgáltatások") használatára irányadóak, amelyet a Whoosh ajánl (továbbiakban: az „Ajánlat").

Ezeket a Szolgáltatásokat a WHOOSH (továbbiakban: a „Szerzői jogok jogosultja") cselekvőképes magánszemélyek (magyar állampolgár, külföldi állampolgár vagy hontalan személy (továbbiakban: a „Felhasználó") számára ajánlja. A Szerzői jogok jogosultja és a Felhasználó a továbbiakban együttesen a „Felek", külön-külön a „Fél".
A jelen Ajánlat révén a Szerzői jogok jogosultja lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy szerződést kössön az egyik vagy mindkét alábbi Szolgáltatásra vonatkozóan:

● Whoosh Mikromobilitási platform, amely magában foglalja a mobil Android applikációt és az iOS applikációt, amelynek segítségével a Felhasználók használni tudják a Whoosh Mikromobilitási platform felhasználói funkcióit, ideértve az EME keresést, az EME-utazás megkezdését és befejezését, valamint a Mobilapplikáció által nyújtott egyéb funkciókat;
● Whoosh Belépés előfizetés;
● Bérlet (vagy Bérlés), ahol a Szerzői jogok jogosultja jogot enged a Felhasználó számára az EME birtoklására és használatára.

A Felhasználó elismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el az Ajánlatot az egyes Szolgáltatások egyenként történő Hivatalos elfogadása során, a jelen Ajánlat 3. pontjában foglalt részletezés szerint. Amint a Felhasználó hivatalosan elfogadja az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó Ajánlatot, a Szerződés létrejön a Felek között (továbbiakban: a „Szerződés").

A szerződés megkötésének helye: Budapest, Magyarország
(módosítva: 2023. január 20-én)
1. A Szerződésben használt alapvető kifejezések és meghatározások

1.1. Hivatalos elfogadás a javaslat (Ajánlat) Felhasználó által történő teljes és feltétlen elfogadását jelenti a Szerződés Szerzői jogok jogosultjával történő megkötésére vonatkozóan a jelen dokumentumban foglalt feltételek mellett, melynek jogkövetkezménye, hogy ilyen Szerződés jön létre a Felek között. A Hivatalos elfogadást a Felhasználó a jelen Ajánlat 3. pontjában részletesen meghatározott módokon nyilvánítja ki.

1.2. Bérlet (vagy Bérlés) az EME [Egyéni Mobilitási Eszköz – lent meghatározva] birtoklására és használatára vonatkozó jog a Szerződés szerint, amelyet a Szerzői jogok jogosultja ad a Felhasználó számára annak rendeltetése szerint, a Bérlet/Bérlés kezdetének időpontjától a Bérlet/Bérlés befejezéséig, a Szerződésben meghatározott szabályok szerint. A Szerződés alkalmazásában a „Bérlet" és a „Bérlés" kifejezések ugyanazon jelentéssel bírnak.

1.3. Közvetlen terhelés a Felhasználó által meghatározott bankkártyán lévő összegek leemelését jelenti a Szerződés feltételeinek megfelelően. Az összegek leemeléséhez a Felhasználótól nem kell további hozzájárulást kérni a hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés által meghatározott szabályok szerint és az ott előírt módon.
1.4. Foglalás a Mobilapplikáció olyan funkciója, amely azt biztosítja, hogy a Felhasználó által kiválasztott EME regisztrálásra kerül az adott Felhasználóhoz a Foglalás során.

1.5. Csoportos út a Mobilapplikáció olyan funkciója, amely lehetővé teszi egy Felhasználó számára, hogy egyszerre több EME eszközt bérelhessen.

1.6. Szerződés a Szerzői jogok jogosultja és a Felhasználó között a jelen Ajánlatban rögzített feltételekkel, az Ajánlat Felhasználó által történő elfogadása révén létrejött Szerződést jelenti. Jogi természeténél fogva a Szerződés – attól függően, hogy a Felhasználó melyik Szolgáltatást fogadta el hivatalosan – a Licencszerződés (a Mobilapplikáció használati jogának engedélyezésére vonatkozó szerződés) és/vagy a rövidtávú EME bérleti szerződés elemeit tartalmazza.

1.7. Korlátozott sebességhatárú zóna a Mobilapplikációban meghatározott területet jelenti, amelyen belül az EME maximális sebességét funkcionálisan korlátozzák a Mobilapplikációban meghatározott értékre a Szerzői jogok jogosultjának szoftvere és hardvere segítségével. Amikor belép a meghatározott zónába annak határán keresztül az EME zökkenőmentesen és automatikusan átváltja a fordulatszám-üzemmódot egy lassúbb üzemmódra (a sebeséghatárnak megfelelően), és amikor áthalad a határon a zónát elhagyva, akkor visszavált a normál sebességű üzemmódba.

1.8. Utazási zóna a Mobilapplikációban lévő térképen jelzett területet jelenti, ahol a Felhasználó a Szerződés alapján az EME eszközt használhatja. Az Utazási zónán kívül az EME eszközt nem használhatja a Felhasználó, és az a Szerződés megszegését jelentené.

1.9. A Földrajzi övezet a Whoosh szolgáltatás egy külön várost (külön közigazgatási területi egységet) magában foglaló övezete, amelyen belül a Felhasználó által megvásárolt Előfizetés érvényes. Az egyes Földrajzi övezetek határait az adott város (közigazgatási területi egység) határai határozzák meg, kivéve a következő területeket, amelyek mindegyike külön-külön egyetlen Földrajzi övezetet alkot.

1.10. Ügyfélszolgálat (vagy más néven a „Felhasználótámogatási szolgáltatás") a Szerzői jogok jogosultja által biztosított olyan támogatási szolgáltatást jelent, amely információs segítségnyújtást ad azon Felhasználó számára, aki telefonon vagy a Mobilapplikációban csevegés útján érdeklődik.

1.11. Engedély a Mobilapplikáció használatára a Szerzői jogok jogosultja által a Felhasználó számára adott nem kizárólagos jogot jelenti a Szerződésnek megfelelően a jelen Ajánlatban rögzített feltételek mellett.

1.12. Whoosh Mobilapplikáció (vagy más néven „Mobilapplikáció") azt a mobil Android applikációt és iOS applikációt jelenti, amelynek segítségével a Felhasználók használni tudják a Whoosh Mikromobilitási platform felhasználói funkcióit, ideértve az EME keresést, az EME-utazás megkezdését és befejezését, valamint a Mobilapplikáció által nyújtott egyéb funkciókat. Ez a kifejezés magában foglalja a Mobilapplikáció jelenlegi verzióját és minden azt követő frissítést és újabb verziót.

1.13. Parkolóhely a Mobilapplikációban lévő térképen jelzett helyet (zónát) jelenti, ahol a Mobilapplikáció funkcióinak segítségével a Felhasználó elvégzi az EME Bérlést. Ez olyan terület lehet, ahol nem alakítottak ki olyan struktúrát, amellyel rögzíteni lehet az EME eszközt egy lakattal (Virtuális parkolóhely) vagy olyan terület, ahol ilyen struktúrát kialakítottak (így különösen a kerékpár-parkolóhely). Nem lehet olyan elemeket használni az EME eszköz rögzítéséhez (például oszlopot, kerítést, korlátot), amelyeknek nem ez a rendeltetése. Amikor elhelyezi az EME eszközt a Parkolóhelyen, a Felhasználó köteles betartani a jelen Ajánlat 4.4.15.1. pontjában meghatározott szabályokat a helyes parkolásra vonatkozóan (ideértve az EME elhelyezését a Mobilapplikációban lévő térképen „P" betűvel jelzett Parkolóhelyen).

1.14. Közlekedési szabályok az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet a közúti közlekedés szabályainak mindenkor hatályos változatát jelenti. A jelen Ajánlatban a Közlekedési szabályokra mutató hivatkozás a Közlekedési szabályok jelenlegi változatára vonatkozó hivatkozást jelenti (vagy, abban az esetben, ha a Közlekedési szabályoknak egy eltérő kiadását kell alkalmazni a mindenkori jogszabályok szerint, akkor a Közlekedési szabályok megfelelő kiadását kell alkalmazni).

1.15. A Whoosh Mikromobilitási platform a Szerzői jogok jogosultja által kifejlesztett egységesített hardver- és szoftverkomplexum, amely számos egymással összefüggő objektumot tartalmaz (a Szerzői jogok jogosultjának szoftverét és műszaki megoldásait), ideértve a Whoosh Mobilapplikációt és az EME eszközt.

1.16. Előfizetés (vagy „Whoosh Belépő" vagy „Whoosh Belépés Előfizetés") a Mobilapplikáció azon funkcionalitása, amelyet a Felhasználó belátása szerint aktivál, és amelynek aktiválásakor a Mobilapplikáció használati jogáért fizetendő licencdíj fizetési feltételei és összege megváltozik az Előfizetés leírásában meghatározott feltételeknek megfelelően, és aktiváláskor a Mobilapplikációban elérhető Előfizetés leírásában a Mobilapplikáció használatára vonatkozó egyéb feltételek szintén megváltoznak.

1.17. Felhasználó egy olyan cselekvőképes egyén [természetes személy] (magyar állampolgár, külföldi állampolgár, vagy hontalan személy), aki betöltötte a 18. életévét és nem áll gyámság vagy gondnokság alatt, aki elfogadja (hivatalosan elfogadja) a jelen Ajánlatot és, a jelen Ajánlat Hivatalos elfogadásának eredményeként a Szerződés fele.

1.18. A Szerzői jogok jogosultjának webhelye az interneten az alábbi címen található webhely: https://whoosh.bike/

1.19. Egyéni Mobilitási Eszköz (vagy „EME") olyan kifejezés, amely magában foglalja az Elektromos roller (jelen Ajánlat 1.21. pont) és/vagy az Elektromos kerékpár (jelen Ajánlat 1.22. pont) fogalmát.

1.20. Díjazás azokat a feltételeket jelenti, amelyek a Szerzői jogok jogosultjának a Szerződés alapján járó díjazás összegét állapítja meg, beleértve a Felhasználó számára a Mobilapplikáció használatára vonatkozóan adott jogért járó licencdíjat, valamint az EME bérléséért fizetendő összeget. A Díjazás a Mobilapplikációban érhető el.

1.21. Elektromos roller a megosztható WHOOSH Elektromos rollert jelenti, amely Internet of Things [IoT] szabályozóval van ellátva (amely a Szerzői jogok jogosultjának saját tulajdonában lévő megoldás), és amelyet a Felhasználó számára a Whoosh Mikromobilitási platform szerves részeként biztosítanak ideiglenes birtoklás és használat céljából a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

1.22. Elektromos kerékpár a megosztható WHOOSH Elektromos kerékpárt jelenti, amely Internet of Things [IoT] szabályozóval van ellátva (amely a Szerzői jogok jogosultjának saját tulajdonában lévő megoldás), és amelyet a Felhasználó számára a Whoosh Mikromobilitási platform szerves részeként biztosítanak ideiglenes birtoklás és használat céljából a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

1.23. A próbaidőszak olyan időszak, amely alatt az Engedélyező lehetővé teszi a Felhasználó számára az Előfizetéses használatot anélkül, hogy az Előfizetés használatért díjat számítana fel. A Próbaidőszak időtartamára vonatkozó információkat a Mobilalkalmazásban elérhető Előfizetés leírás tartalmazza.

1.24. A Kezdő üzemmód egy olyan funkció, amelynek aktiválása a Felhasználó belátása szerint történik, és amelynek aktiválásakor a Mobilalkalmazás használati jogáért fizetendő licencdíj összege, továbbá a maximális IMD sebesség és egyéb műszaki jellemzők az 5.8. szakasznak megfelelően változnak.
2. A Szerződés tárgya

2.1. Engedély

2.1.1. A Szerződés alapján a Szerzői jogok jogosultja a Felhasználó számára, a jelen Szerződés időtartamára, nem kizárólag jogot ad a (jelen Szerződés 1.12. pontjában meghatározott) Whoosh Mobilapplikáció használatára, letöltésére (csak ideiglenes tárolásra), megjelenítésére, megtekintésére, lejátszására és/vagy nyomtatására vonatkozóan a Szerződésben megállapított korlátok betartásával, a Felhasználó pedig vállalja, hogy díjazást fizet a Szerzői jogok jogosultja számára a Szerződés feltételeinek megfelelően biztosított jogért.

2.1.2. A Felhasználó jogot kap a Mobilapplikáció összes elemének használatára (az Ajánlat jelen 2.1. pontjában megállapított korlátozások figyelembevételével, ideértve a 2.1.6. és 2.1.8. pontokat, és a mindenkori jogszabályokat is), ideértve:
- a Mobilapplikáció interfészét;
- a dizájnelemeket, köztük a Mobilapplikáció képernyőjén és interfészén a program által mutatott vizuális megjelenítésekben használt összes grafikai elemet és eredeti dizájnmegoldásokat, valamint a dizájnelemek elrendezését a Mobilapplikációban stb.;
- a Mobilapplikációban használt képeket, szövegeket, információs anyagokat, amelyek annak szerves részét képezik.

2.1.3. A Mobilapplikációt a Felhasználó kizárólag annak rendeltetése és funkcionalitása szerint használhatja a Whoosh Mikromobilitási platformon belül azon a teljes területen, amelyre a Mobilapplikáció kizárólagos joga hatályban van. Ugyanakkor a Mobilapplikáció működése eltérhet a konkrét használati terület függvényében.

2.1.4. A Szerződésnek megfelelően a Felhasználó megszerzi a Mobilapplikáció használati jogát a jelen Ajánlatban meghatározott területen és módokon, a nem kizárólagos, visszavonható, nem engedményezhető, át nem ruházható Engedély feltételei szerint, míg a Szerzői jogok jogosultja fenntartja a Mobilapplikáció használatának jogát a vonatkozó területen és megfelelő módokon.

2.1.5. A Mobilapplikáció kizárólagos joga a Szerzői jogok jogosultjának tulajdona.

2.1.6. A Felhasználó nem jogosult allicenc-szerződéseket kötni a Mobilapplikáció vonatkozásában, illetve más módon sem ruházhatja át a Mobilapplikáció használati jogát harmadik felekre.

2.1.7. A Mobilapplikáció Szerződés szerinti használata céljából a Felhasználó jogosult arra, hogy a Mobilapplikációt korlátlan számban telepítse a mobilkészülékekre.

2.1.8. A Felhasználó nem jogosult elemezni a Mobilapplikációt vagy megváltoztatni a Mobilapplikáció forráskódját, illetve nem reprodukálhatja, nem másolhatja és nem terjesztheti a Mobilapplikációt.

2.2. Bérlés

2.2.1. A Szerződés alapján a Szerzői jogok jogosultja átruházza az EME eszközt a Felhasználóra ideiglenes birtoklás és használat céljából, a Felhasználó pedig elfogadja az EME eszközt olyan fogyasztói célokra történő felhasználásra (személyes szükségletekre), amelyek nem kapcsolódnak üzleti tevékenységek végzéséhez. Az EME átadása a Felhasználó részére Bérlés céljára úgy történik, hogy a Felhasználó a jelen Ajánlatban leírt módon használja a Mobilapplikáció funkcionalitását.

2.2.2. A Felhasználó az EME eszközt kizárólag az Utazási zónán belül használhatja. A meghatározott területen kívül nem lehet használni az EME eszközt, és az a Szerzői jogok jogosultjától kapott további figyelmeztetés nélkül zárolásra kerül a Whoosh Mikromobilitási platform funkcionalitásának segítségével.
3. A Szerződés megkötésére vonatkozó feltételek és eljárások

3.1. Az Ajánlat Felhasználó általi Hivatalos elfogadása elektronikus formában történik az Ajánlat jelen pontjában leírt módon, melynek eredményeként létrejön a Szerződés a Felhasználó és a Szerzői jogok jogosultja között.

3.2. A Whoosh Mikromobilitási platform Szolgáltatások nyújtására úgy kerül sor, hogy a Felhasználó betartja a Szerződésben megállapított rendelkezéseket minden feltétel vagy korlátozás nélkül. A jelen Ajánlat elfogadása azt jelenti, hogy a Felhasználó elolvasta a Whoosh Mikromobilitási platform-szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket, hogy azokkal egyetért és feltétel nélkül elfogadja azok betartását. A Whoosh Mikromobilitási platform-szolgáltatások hivatalos elfogadásakor a Szerzői jogok jogosultja emailben megerősítést küld a regisztrációról a Felhasználó részére.

3.3. A Whoosh Mikromobilitási platform-szolgáltatások Felhasználó általi elfogadása az alábbi cselekmények elvégzése útján történik:

3.3.1. A Felhasználó kitölti a mezőket, megadja a Felhasználó Mobilapplikációban történő regisztrálásához szükséges információkat a Mobilapplikáció funkcionalitásának megfelelően;

3.3.2. A Felhasználó regisztrálásra kerül a Mobilapplikációban, amikor megnyomja a megfelelő gombot (a „regisztráció", „OK" gombot vagy más szövegmegjelöléssel ellátott gombot, amely funkcionálisan biztosítja a Felhasználó regisztrálását a Mobilapplikációban). Ugyanakkor a megfelelő gomb megnyomásával a Felhasználó megerősíti, hogy teljes egészében megismerte a jelen Ajánlat feltételeit és megerősíti, hogy hozzájárul a Szerződés megkötéséhez.

3.4. A Bérlési Szolgáltatások esetében a Felhasználó kiválasztja a fizetési módot a „Fizetés" pontban és megadja a bankkártyája adatait. Annak megerősítése érdekében, hogy a bankkártya adatok helyesen kerültek megadásra a meghatározott kártyán, maximum HUF [360] (1 euró) összeg zárolásra kerül. A jelen Ajánlat Hivatalos elfogadásának egyik feltétele, hogy a Szerzői jogok jogosultja sikeresen tudja zárolni a fenti összeget. Ez a pénzösszeg nem kerül beszámításra a licencdíj és/vagy a bérleti díj fizetésnél a Szerződés alapján, és 24 órán belül feloldásra kerül. A Bérlési Szolgáltatások Hivatalos elfogadására a 7.1.2. pontban foglaltak szerint kerül sor.

3.5. A Szerzői jogok jogosultja nem felel olyan esetekért, amikor az Ajánlatot nem fogadták el, és a Szerződés nem került megkötésre amiatt, hogy a Felhasználó által megadott információkat nem lehet feldolgozni műszaki okokból.

3.6. A jelen Ajánlat elfogadásával a Felhasználó megerősíti, hogy a Mobilapplikációban a fiókjában végzett tevékenységeket személyesen a Felhasználó végezte. A Felhasználó viseli a Felhasználó fiókjának vagy mobilkészülékének jogosulatlan használatából származó összes kockázatot.

3.7. Az Ajánlatot elfogadó személynek meg kell felelnie a jelen Ajánlat 1.17. pontjában meghatározott kritériumoknak. Ha a Szerzői jogok jogosultja azt állapítja meg, hogy az Ajánlatot elfogadó személy nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, akkor az alábbi jogkövetkezmények egyike áll be:
● ha a Szerződés a vonatkozó személlyel még nem került megkötésre amikor a vonatkozó körülmény megállapításra került, az Ajánlat Hivatalos elfogadása hiányosnak minősül, és úgy tekintendő, hogy a Szerződés nem jött létre, és a Felhasználó nem kap hozzáférést a Mobilapplikációhoz;
● ha a Szerződés a vonatkozó személlyel már lérejött amikor a vonatkozó körülmény megállapításra került, a Szerzői jogok jogosultjának joga van azonnal megszüntetni a vonatkozó személy Mobilapplikációhoz való hozzáférését (beleértve a fiók zárolását) és/vagy egyoldalúan elutasítani a Szerződés megkötését.

3.8. Ha a Szerzői jogok jogosultjának kétségei vannak a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok vagy a bankkártya adatainak megbízhatóságát vagy azt illetően, hogy a Felhasználó a bankkártya tulajdonosa, valamint, hogy a Mobilapplikációban regisztrált személy megfelel a jelen Ajánlat 1.17. pontjában foglalt kritériumoknak, a Szerzői jogok jogosultja jogosult kérést küldeni a Felhasználónak arra nézve, hogy a Felhasználó mobilkészülékével készítsen magáról képet (fotót) és küldje el a bankkártya előlapján látható fotókat (CVV/CVC jelzés nélkül).

3.9. A Felhasználó köteles megadni a Szerzői jogok jogosultjának az utóbbi által kért információkat az Ajánlat 3.8. pontjában foglaltak szerint. Amíg a Felhasználó nem adja meg a vonatkozó információkat ahhoz elegendő mértékben, hogy az eloszlassa a Szerzői jogok jogosultjának kétségeit:
● ha a Szerződés nem jött létre a Felhasználóval a jelen 3. pontnak megfelelően, akkor az Elfogadás nem tekinthető megtörténtnek a Felhasználó részéről, és úgy tekintendő, hogy a Szerződés nem jött létre. Az Ajánlatot hivatalosan elfogadó személy nem kap hozzáférést a Mobilapplikációhoz;
● ha a Szerződés létrejött a Felhasználóval - a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll felfüggeszteni a Felhasználó hozzáférését a Mobilapplikációhoz (beleértve a Felhasználó fiókjának zárolását). Miután a Felhasználó rendelkezésre bocsátotta a szükséges dokumentumokat, a Szerzői jogok jogosultja köteles visszaállítani a Felhasználó hozzáférését a Mobilapplikációhoz.

3.10. Fogyasztóként a Felhasználó elismeri és kifejezetten hozzájárul, hogy a Bérlési Szolgáltatások azonnali teljesítésével és Hivatalos elfogadásával elveszíti az elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Szerzői jogok jogosultja köteles:

4.1.1. a Felhasználó részére hozzáférést adni a Mobilapplikációhoz és lehetővé tenni annak használatát a Szerződés feltételeinek megfelelően, a Szerződésben foglalt esetek kivételével (így különösen a jelen Ajánlat 3.8. pontja);

4.1.2. A Felhasználó részére információt biztosítani a Mobilapplikáción keresztül az EME eszközről, annak főbb műszaki jellemzőiről, tartózkodási helyéről, a licencdíj összegéről, a bérlés díjáról és a Szerződés egyéb feltételeiről;

4.1.3. A Felhasználó számára biztosítani az EME ideiglenes birtoklását és használatát műszakilag kifogástalan állapotban, maximum 25 km/óra sebességre történő gyorsulással (a Korlátozott sebességhatárú zónák figyelembevételével — jelen Ajánlat 1.8. pontja);

4.1.4. Önállóan viselni az EME rendes működés körében felmerülő karbantartási költségeit (kivéve azt a költséget, amelyet a Szerződés közvetlenül a Felhasználóra hárít);

4.1.5. megfelelően teljesíteni a Szerződésből folyó és a mindenkori jogszabályok által meghatározott egyéb kötelezettségeket.

4.2. A Szerzői jogok jogosultjának joga van:

4.2.1. Ellenőrizni az információkat, ideértve a Felhasználó által a Mobilapplikációban történő regisztráció során megadott személyes adatokat, valamint a jelen Ajánlat 3.7.-3.8. pontjaiban meghatározott egyéb információkat;

4.2.2. Felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Mobilapplikációhoz (ideértve a Felhasználó fiókjának a zárolását) a jelen Ajánlat 3.6. és 3.8. pontjaiban megállapított esetekben, ha a Felhasználónak tartozása van a Szerződés alapján, valamint, ha a Szerzői jogok jogosultja a Felhasználó fiókjával végzett csalárd cselekményekre, illetve az EME eszközzel, egyéb Felhasználókkal vagy harmadik felekkel összefüggésben jogellenes cselekményekre gyanakszik, valamint, ha a Szerzői jogok jogosultjának a jelen Ajánlat 9.2. pontjában meghatározott alapja van a Szerződés megszüntetésére;

4.2.3. A Felhasználó azon személyes adatait kezelni, amelyeket a Mobilapplikációban történt regisztráláskor megadott és amelyet a Szerződés megkötése és aláírása során szerzett;

4.2.4. Ellenőrizni a Felhasználó tartozását a Szerződés alapján, valamint olyan egyéb szerződés alapján, amely a Felhasználó és a Szerzői jogok jogosultja között létrejött, ha van ilyen;

4.2.5. Figyelemmel kísérni az EME biztonságát és műszaki állapotát, valamint ellenőrizni, hogy az EME üzemeltetése megfelel-e a jelen Szerződésben megállapított célokra;

4.2.6. Megtagadni a Szerződés megkötését, ha a Felhasználó a regisztrációhoz szükséges adatokat pontatlanul és hiányosan adja meg, amikor a Mobilapplikációban regisztrál;

4.2.7. Megtagadni a Szerződés megkötését, illetve felfüggeszteni vagy megszüntetni annak érvényességét, ha a Felhasználónak tartozása van a Szerződés és olyan egyéb szerződés alapján, amely a Felhasználó és a Szerzői jogok jogosultja között létrejött addig, amíg a tartozás teljes összege kiegyenlítésre nem kerül, valamint, ha a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés többi feltételét vagy rendelkezését;

4.2.8. Egyoldalúan módosítani az Ajánlatot (Szerződést) (ideértve az árat, a licencdíjakat és a bérleti díjat, valamint az EME bérlésére vonatkozó feltételeket) oly módon, hogy a jelen Ajánlat új verzióját közzéteszi, amely tartalmazza a Szerződés módosított rendelkezéseit és feltételeit, a Szerzői jogok jogosultjának honlapján: https://whoosh.bike/terms és/vagy a Mobilapplikációban. A jelen Ajánlat új verzióját emailben elküldjük a Felhasználók részére a módosítások hatálybalépésének napját megelőzően legkésőbb 15 napon belül, az adott módosítások indokolásával együtt. A Felhasználónak tudnia kell, hogy joga van a jelen Szerződést kötbér alkalmazása nélkül megszüntetni akkor, amikor tájékoztatást kap a Szolgáltatások Szerzői jogok jogosultja által történt módosításairól. Amennyiben a tájékoztatást követően a Felhasználó folytatja a Mobilapplikáció használatát, az úgy tekintendő, hogy az eszközölt módosításokat elfogadta, mivel a hallgatás elfogadásnak minősül. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a Szerződést, viselnie kell annak kockázatát, ha nem ismerte meg a Szerződés módosításait.

4.2.9. Ha a Felhasználó az EME eszközt az Utazási zónán kívül több, mint egy kilométerre elviszi, illetve olyan más esetekben, amely miatt a Szerzői jogok jogosultja észszerű módon az EME ellopására gyanakszik, jogosult az EME mozgását blokkolni (akár a Szerzői jogok jogosultja szoftverének és hardverének segítségével) és értesíteni a bűnüldöző szerveket a lopás tényéről, valamint más olyan módszereket alkalmazni jogainak védelme érdekében, amelyet Magyarország ország jogszabályai biztosítanak;

4.2.10. Ha a Szerzői jogok jogosultja kellő alappal feltételezi, hogy a Felhasználó csalárd cselekményeket követ el, valamint, ha más bizonyítékok is vannak a Felhasználó rosszhiszemű viselkedésére nézve (beleértve az EME vagy a Mobilapplikáció nem rendeltetés szerinti használatát, vagy a Szerződés Felhasználó által más módon történő megszegését), jogosult egyoldalúan megszüntetni a Szerződés alapján történő teljesítést oly módon, hogy a Felhasználót a Mobilapplikáció útján értesíti, valamint felfüggeszteni a Felhasználó hozzáférését a Mobilapplikációhoz, blokkolni az EME mozgását a Szerzői jogok jogosultja szoftverének és hardverének segítségével (akár a Bérlet megszüntetése nélkül is), és, szükség esetén, kényszerrel megszüntetni az EME Felhasználó által történő Bérlését.

4.2.11. Az EME eszközt energiatakarékos módba tenni (csökkenteni a sebességet), ha az akkumulátor feltöltési szintje kritikusan alacsony szintre csökken, az EME modelljének függvényében.

4.2.12. Ha a Szerzői jogok jogosultjának kétségei támadtak a regisztrált fiók használatának jogszerűségét illetően, a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll kérést küldeni a Mobilapplikáció vagy a Felhasználó által a Mobilapplikációban történt regisztráláskor megadott email útján arra nézve, hogy további információt adjon meg a Felhasználó személyazonossága tekintetében a fenti 3.7. pontban meghatározottak szerint. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kérésre annak elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik válasz, a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll a Felhasználó fiókjának zárolásával felfüggeszteni, és a megfelelő kérés elküldésétől számított három nap múlva megszüntetni a jelen Szerződést.

4.2.13. Az EME maximális sebességét lecsökkenteni, ha az EME belép a Korlátozott sebességhatárú zónába (jelen Ajánlat 1.7. pontja).

4.2.14. A Szerzői jogok jogosultjának joga van bármikor – a Felhasználónak a Mobilapplikáció funkcionalitásának vagy biztonsági frissítésének elérhetőségéről szóló tájékoztatásával – megtagadni a Szerződés teljesítését, azoknak a mobilkészülékén, amelyeken a Mobilapplikáció régi (nem frissített) változata van telepítve, illetve olyan Felhasználó esetében, akinek a mobilkészüléke a Mobilapplikáció számára nem biztonságosnak minősül. Amennyiben a Felhasználó nem telepíti ezeket a frissítéseket, akkor a Szerzői jogok jogosultja nem felel azért, ha a vonatkozó frissítés hiányából fakadóan a Mobilapplikáció nem felel meg az előírásoknak.

4.2.15. Kényszerrel megszüntetni az EME Felhasználó általi Bérlését és blokkolni az EME mozgását a szoftverek és hardverek segítségével, ha az EME Bérlésének időtartama meghaladja a 4 (négy) órát.

4.3. A Felhasználó jogosult:


A Mobilapplikációt és az EME eszközt a Szerződésben rögzített feltételekkel használni.

4.4. A Felhasználó köteles:


4.1.4. Az EME használatát megelőzően megvizsgálni annak sérülését, ellenőrizni az EME műszaki állapotát és használatra való alkalmasságát, akár a Nulla út keretén belül (jelen Ajánlat 6.5. pontja);

4.4.2. Ha az EME megsérült, más módon károsodott vagy hibát jelez a használatot megelőzően, a Felhasználónak értesítenie kell a Szerzői jogok jogosultját és fotókat kell küldenie a Szerzői jogok jogosultja részére az Ügyfélszolgálat csevegő funkcióján keresztül a Mobilapplikációban. Ha a használat kezdetét megelőzően, a Felhasználó nem értesítette a Szerzői jogok jogosultját a meglévő kárról vagy az EME eszközt ért egyéb károsodásról, a Felhasználó bűnösnek vallja magát az EME Bérlése során okozott kár miatt, amennyiben a kárt azt követően fedezi fel egy másik Felhasználó vagy a Szerzői jogok jogosultja, kivéve a nem látható vagy fel nem ismerhető hibákat;

4.4.3. Betartani a jelen Szerződés 7. pontjában foglalt eljárásokat az EME Bérlésre való elfogadására és a Bérlés teljesítésére vonatkozóan;

4.4.4. Az EME eszközt szigorúan annak rendeltetése szerint használni;

4.4.5. Nem ruházhatja át az EME használatát harmadik felekre albérlet formájában, illetve nem használhatja az EME eszközt személyesen, kivéve a Csoportos utak esetét;

4.4.5.1 A Felhasználó nem jogosult az EME használatát olyan harmadik személyekre ruházni, akik még nem töltötték be a 18. életévüket;

4.4.6. Biztosítani az EME biztonságát attól a perctől kezdve, hogy azt Bérlésre elfogadta és egészen Bérlés befejezéséig;

4.4.7. Körültekintően használni a Szerzői jogok jogosultjának tulajdonát, valamint intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy megelőzze a Szerzői jogok jogosultjának tulajdonát érő bármilyen kárt. Ezzel összefüggésben az alábbi cselekmények tilosak a Felhasználó számára:

4.4.7.1 A Felhasználó nem használhatja az EME eszközt egyenetlen felszínen, járdákon és kövezett úton kívül, hogy áthaladjon bármilyen gödrön, kátyún, bukkanón, vagy olyan más egyenetlen helyen, amely több mint 3 centiméterrel eltér az út kövezetétől, valamint amelyek élesen meredekek a szélein, vagy az út kövezetének egyéb olyan részein, amelyek további terhelést jelentenek az EME kerekei számára, és több mint 1 centiméter mély tócsákon, a mélység külső mérésének lehetőségétől függetlenül;
4.4.7.2. A Felhasználó számára tilos az EME használata terepmotorozásra vagy nehéz terepen;
4.4.7.3. A Felhasználó nem végezhet akrobatikus mutatványokat, ugrásokat, nem ütközhet akadályokba, útpadkákba, illetve nem lépcsőzhet; nem használhatja az EME eszközt versenyekre; sikláshoz; nem indíthatja be az elektromos motort az elektromos kioldó megnyomásával amikor az Elektromos roller nincs mozgásban;
4.4.7.4. A Felhasználó számára tilos az EME eszközt szállításra, vagy rakomány vontatására használni; tilos több mint egy személlyel mozogni az EME eszközön, valamint gyermekeket és állatokat szállítani; az EME eszközön mozogni, ha a teljes súly (ruházattal, táskával, hátizsákkal stb.) meghaladja a 100 kilogrammot;
4.4.7.5. A bérlés befejezését követően a Felhasználónak tilos az EME eszközt nehezen hozzáférhető helyeken (bejáratnál, zárt területen stb.) hagyni, nem engedélyezett szerkezetekhez (átjárók korlátaihoz, boltok bejárataihoz és bejáratokhoz, ablakrácsokhoz stb.) rögzíteni, illetve más módon zárolni az EME eszközt;
4.4.7.6. A Felhasználó nem csukhatja össze az EME eszközt (szabványos módszerekkel sem);
4.4.7.7. A Felhasználó nem távolíthatja el a matricákat, az azonosító számokat, a vonalkódokat, tilos továbbá címkéket alkalmazni, matricákat felragasztani, jeleket tenni, az EME eszközön lévő festést károsítani, illetve tilos azt összekoszolni (kivéve a platform szokásos bekoszolását utcai cipőkkel);
4.4.7.8. A Felhasználó nem engedheti, hogy az EME akkumulátora teljesen lemerüljön;
4.4.7.9. A Felhasználónak tilos olyan technológiákat alkalmazni vagy olyan intézkedéseket tenni, amely kárt okoz a Szerzői jogok jogosultjának Telephelyén, a Mobilapplikációban, az EME eszközben, vagy a Szerzői jogok jogosultjának egyéb tulajdonában;

4.4.7.10. A Felhasználónak tilos változtatásokat eszközölnie a Mobilapplikáción, valamint az EME eszközön vagy annak egyedi részein, tilos megváltoztatnia bármely sajátosságát, és fejlesztéseket végezni az EME eszközön, illetve elrontani azt;

4.4.7.11. A bérleti időszak alatt a Felhasználó nem jogosult az EME eszközt állni hagyni a Parkolóhelyen kívül több mint 30 percig (ha a Bérlés még nem fejeződött be).

4.4.8. Azonnal értesíteni a Szerzői jogok jogosultját a Mobilapplikáción keresztül az EME eszközt a Bérlés során ért minden káreseményről, a rendszerek szétkapcsolásáról, illetve egyéb rendellenességről, vagy az EME eszközt érintő közúti balesetekről; valamint a Mobilapplikáció működésének megsértéseiről. Ilyen esetekben a Felhasználónak fel kell hagynia az EME eszköz használatával, és köteles értesíteni a Szerzői jogok jogosultját az ügyfélszolgálati csevegésen keresztül a Mobilapplikációban vagy emailben ezen a címen: help@whoosh.bike;

4.4.9. Megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a Mobilapplikációban lévő fiókját, ideértve a felhasználónevet és jelszót, megvédje mások jogosulatlan felhasználásától, és azonnal tájékoztatni a Szerzői jogok jogosultját a vonatkozó információkról, ha ilyen felhasználást észleltek;

4.4.10. A Felhasználó nem jogosult fiókadatait harmadik felek részére továbbítani;

4.4.11.A Mobilapplikációt kizárólag a Szerződésben megállapított korlátok között használni, és nem sértheti meg a Szerzői jogok jogosultjának a Mobilapplikációhoz fűződő kizárólagos jogát;

4.4.12. Figyelemmel kísérni a Szerzői jogok jogosultjának Telephelyén, valamint a Mobilapplikációban meglévő információk frissítéseit;

4.4.13. A licencdíjat és a bérleti díjakat megfelelő időben és a jelen Szerződés feltételei szerint, valamint a Szerződésben kikötött egyéb összegeket megfizetni, és gondoskodni arról, hogy elegendő összeg álljon rendelkezésre a Felhasználó által meghatározott bankkártya egyenlegén a jelen Szerződés feltételei szerint az EME bérleti díja és a licencdíj megfizetése céljából;

4.4.13.1 Teljes összegben és megfelelő időben megfizetni az EME Bérléséért járó összegeket a jelen Szerződés feltételeivel összhangban, még akkor is, ha az EME gazdaságos üzemmódba kapcsolt az akkumulátorszint csökkenése miatt, vagy lekapcsolt azon tényből kifolyólag, hogy az lemerült az adott Felhasználó által korábban történt Bérlés során;

4.4.14. A használat befejezésekor és a Bérlet megszűnésekor a Felhasználó köteles az EME eszközt megfelelően leparkolni.

4.4.15.1. A jelen Ajánlat 4.4.14. pontjának alkalmazásában, az EME megfelelő parkolásának minősül, ha a Felhasználó elvégzi az összes alábbi cselekményt:

● az EME megközelíti a Mobilapplikációban lévő térképen „P" jelzéssel ellátott Parkolóhelyet;

● ha az EME lakattal van ellátva és a Parkolóhely nem virtuális (jelen Ajánlat 1.13. pontja), a Felhasználó köteles az EME eszközt a parkoló zárt részéhez csatlakoztatni;

● a „Befejezés" gomb megnyomása a Mobilapplikációban (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gomb, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban);

● fotók küldése a Szerzői jogok jogosultja részére a Mobilapplikáció segítségével, amely megerősíti az EME megfelelő parkolását;

● az EME oly módon történő elhelyezése, hogy az ne zavarja a gyalogosok és/vagy a járművek mozgását (így például az EME eszközt amilyen közel csak lehet egy fal, kerítés vagy járdaszegély mellett kell elhelyezni, egyvonalban a fallal, kerítéssel, járdaszegéllyel, és nem merőlegesen azokra)

4.4.15.2. A jelen Ajánlat 4.4.14. pontjának alkalmazásában, az EME akkor nem minősül megfelelően parkolt eszköznek, ha a Felhasználó legalább egyet elkövet az alábbi szabálysértésekből:

● Az EME eszközt az Utazási zónán kívül hagyja;

● Az EME eszközt a Mobilapplikációban lévő térképen jelzett Parkolóhelyen kívül hagyja;

● A lakattal ellátott és nem virtuális parkolóhelyen hagyott EME eszközt nem rögzítette egy kábellel és/vagy ha az EME eszközön lévő lakat nincs lezárva;

● A Felhasználó nem végezte el a Bérlést a Mobilapplikációban és az EME több mint 30 percig mozdulatlanul áll;

● A Felhasználó elvégezte a Bérlést, de a megfelelő parkolást megerősítő fotókat nem küldte el a Mobilapplikációban, vagy a Felhasználótámogatási szolgáltatással folytatott csevegésben a Mobilapplikációban;

● Az EME eszközt úgy helyezte el, hogy az zavarja a gyalogosok és/vagy a járművek közlekedését.

4.4.15.3. Ha a megfelelő parkolás nem lehetséges a Mobilapplikáció vagy maga az EME működésével kapcsolatos technikai nehézségekből eredő nyomos okok miatt, akkor a Támogatási Szolgáltatástól kapott megerősítést követően, az EME eszközt le lehet parkolni az út szélén vagy a járdán, de oly módon, hogy annak elhelyezkedése ne akadályozza a gyalogosok és/vagy a járművek közlekedését. A Felhasználó nem parkolhatja le az EME eszközt villamospályán, vasúti átjárókban, alagutakban, felüljárókban, hidakon, viaduktokon, gyalogátkelőhelyeken és azok előtt kevesebb, mint 5 méterrel; veszélyes közúti kanyarok közelében; kerékpárosok számára kijelölt sávban; országutak kereszteződésénél és a keresztezett országút szélétől kevesebb, mint 5 méterrel; olyan helyektől kevesebb, mint 15 méterrel, ahol rögzített útvonalú járművek állnak meg vagy személyszállító taxik parkolnak.

4.4.15.4. A Felhasználónak azonnal értesítenie kell a Szerzői jogok jogosultját a Felhasználótámogatási szolgáltatással folytatott csevegésben a Mobilapplikációban, ha az EME eszközt a jelen Ajánlat 4.4.15.3. pontja szerint parkolta le, valamint azokról a körülményekről, amelyek ilyen parkolásra adtak okot (amelyek megakadályozták a megfelelő parkolást).

4.4.16. Az EME eszközt a Szerzői jogok jogosultja részére műszakilag kifogástalan állapotban, sérülésektől mentesen kell visszajuttatni a Szerződésben előírt eljárások betartásával, ideértve a jelen Ajánlat 4.4.14. pontjának rendelkezéseit;

4.4.17. Az EME használata közben a Felhasználó köteles betartani a Közlekedési szabályokat és felel azok megszegéséért. Ebben a tekintetben az EME használata során a Felhasználó különösen az alábbiak megtételére köteles:

● kerékpárúton vagy kerékpáros/gyalogosutakon vagy a kerékpárosok számára kijelölt sávban közlekedni;

● ha nincs kerékpárút vagy kerékpáros/gyalogosút, vagy nem lehet azokon végig menni vagy a közút jobb szélén haladni, akkor az útpadkán lehet közlekedni;

● ha nincs kerékpárút vagy kerékpáros/gyalogosút, vagy nem lehet azokon végig menni vagy a közút jobb szélén vagy az útpadkán haladni, akkor lehet a járdán vagy gyalogúton közlekedni;

● ha a járdán, gyalogúton, útpadkán vagy a gyalogos zónákon belül történő haladás veszélyezteti vagy akadályozza más személyek mozgását, akkor le kell szállni és át kell adni a helyet a gyalogosoknak;

● ha sötétben vagy elégtelen látási viszonyok között vezet, fel kell kapcsolni az első lámpát és az EME jelzőfényét, és az is ajánlatos, hogy legyenek Önnél fényvisszaverővel ellátott tárgyak és biztosítsa ezen tárgyak láthatóságát az úton közlekedő többi személy számára;

● be kell tartani a Közlekedési szabályok egyéb vonatkozó rendelkezéseit is, ideértve a jelen Ajánlatban közvetlenül fel nem sorolt rendelkezéseket is, és önállóan kell vállalnia a felelősséget azok megszegéséért.

4.4.18. A veszélyes helyzetek és közlekedési szabálysértések megelőzése érdekében a Felhasználó számára tilos:

● az EME eszközt működtetni alkohol, drogok, mérgező anyagok vagy bármilyen más mérgezés hatása alatt, valamint tilos az orvosi vizsgálat megtagadása felhatalmazással rendelkező tisztviselő kérésére;

● az EME eszközt működtetni anélkül, hogy legalább egy kézzel fogná a kormánykereket;

● az úttesten átkelni megemelt, földalatti vagy egyéb, gyalogosoknak kijelölt átjárón anélkül, hogy leszállna az EME eszközről.

4.4.18.1. A Bérlési időszak során és a Bérlési időszakon kívül, a Felhasználónak tilos az EME eszközt autóban, buszon, trolibuszon, taxiban vagy más közlekedési eszközön (bármely más módon) szállítani, levinni az EME eszközt a metróba, illetve azon haladni vagy azt bevinni/szállítani épületeken, korlátozás alatt álló területeken stb. belülre.

4.4.18.2. Ha az EME kilép (bármely más módon mozog) az Utazási zónán kívülre, akkor a Felhasználó köteles azonnal visszavinni az EME eszközt az Utazási zónába. Az az idő, amelyet az EME az Utazási zónán kívül tölt, beleszámít a Bérlési időszakba és díjköteles.

4.4.19. Megelőzni harmadik felek, ideértve az úton közlekedő más személyek életét, egészségét és tulajdonát érő sérelmeket. Ha az EME használata okozta a kárt, akkor a Felhasználó felel a Magyarországon hatályos jogszabályok által előírt módon.

5. Fizetendő összeg, eljárások és a fizetés módja

5.1. A fizetéseket a hatályos jogszabályok által meghatározott eljárások szerint és feltelek mellett, valamint a vonatkozó fizetési rendszerek szabályai szerint kell végezni. A Szerződés alapján készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történő kifizetéseket, ideértve a licencdíj, a bérleti díjak, a kötbér és a Szerződésben foglalt egyéb összegek kifizetését a Díjazásnak megfelelően az alábbi módszerekkel kell eszközölni: a Felhasználó bankkártyájának közvetlen megterhelése az adott összeggel; Apple Pay; Google Pay; promóciós kód a Mobilapplikációban.

5.2. A jelen Ajánlat elfogadásakor a Felhasználó kifejezi annak feltétlen elfogadását, hogy a Szerzői jogok jogosultja megbízásokat, kéréseket és igényeket küldjön a Felhasználó bankjának, valamint elfogadja azon összegek közvetlen terhelését, amelyek a licencdíjnak, a bérleti díjaknak, a kötbérnek és a Szerződésben foglalt egyéb kifizetéseknek felelnek meg.

5.3. A licencdíj és a bérleti díj összegére, valamint azok kifizetésével kapcsolatos eljárásokra az Ajánlat jelen 5. pontja, valamint a Díjazás vonatkozik, és ha a Felhasználó aktiválja az Előfizetést, a Mobilapplikációban elérhető Előfizetések leírása az irányadó. Ha az Ajánlat rendelkezései ellentmondanak a Díjazásra vonatkozó rendelkezéseknek és az Előfizetések leírásának, akkor a Díjazásra vonatkozó rendelkezések és az Előfizetések leírása az irányadó. Amennyiben eltérés van a Díjazásra vonatkozó rendelkezések és az Előfizetések leírása között, akkor az Előfizetések leírása az irányadó.
5.3.1. Adott esetben egy adott díjszabás kiválasztása a Mobilalkalmazás használati feltételeit is módosíthatja (a díjszabás leírása a Mobilalkalmazásban érhető el). Ilyen feltételek lehetnek a következő feltételek: a Felhasználó által egy csoportos utazás keretében bérelhető IMD-k száma; a foglalási időszak időtartama; a biztosítás költsége; a jelen Ajánlat 5.8. pontjában meghatározott kauciónak a Felhasználó bankkártyáján történő letiltása, valamint a Díjszabásban meghatározott egyéb feltételek.
5.3.2 Ha a Felhasználó aktiválja a Kezdő üzemmódot, a licencdíj a Mobilalkalmazásban meghatározott feltételek szerint kerül kiszámításra.

5.4. Licencdíj
5.4.1. A Szerződés szerint biztosított Engedély tekintetében a Felhasználó köteles a Szerzői jogok jogosultja részére licencdíjat fizetni a Díjazás szerint megállapított összegben.
5.4.2. A licencdíj az alábbi összetevőket tartalmazza:
5.4.2.1. Ha a Felhasználó nem vásárol elérhető Whoosh Belépés előfizetéseket:
(a) fix fizetés a Díjazásban megállapított összegben, amelyet a Felhasználónak az új EME Bérlés minden egyes megkezdéséért számítanak fel (az EME felnyitása, az út megkezdése);
(b) a Mobilapplikáció segítségével minden egyes percre számított licencdíj az EME Bérlési időszak alatt a Díjazásban meghatározott díjszabás szerint (percenkénti díjszabás).
5.4.2.2. Ha a Felhasználó elérhető Whoosh Belépés előfizetéseket vásárol:
(a) az Előfizetés díja, amelynek összegét és fizetési eljárását a jelen Ajánlat 5.6.3. pontja, valamint a Díjazás és az Előfizetés leírása határozza meg;
(b) a licencdíj, amelyet a jelen Ajánlat 5.4.2.1 (b) pontja szerinti percenkénti díjszabással számítanak;
(c) a Díjazás és/vagy az Előfizetés leírása rendelkezhet a licencdíj jelen Ajánlat 5.4.2.1 (a) pontjában meghatározott teljes törléséről az Előfizetés időtartama alatt. Ebben az esetben a megfelelő Előfizetés érvényességi időtartama alatt az adott licencdíjat nem számítják fel és nem kell fizetni, és az nem számít bele a licencdíj összegébe. Ha a Díjazás és/vagy az Előfizetés leírása nem rendelkezik a licencdíj jelen Ajánlat 5.4.2.1 (a) pontjában meghatározott teljes törléséről, a megfelelő összeg beleszámít a licencdíj összegébe.

5.5. Bérleti díjak
5.5.1. Az EME Bérlésre vonatkozó bérleti díjak összege az EME Felhasználó általi Bérlésének tényleges időtartamától függ, és azt a Bérlés egyes perceire megállapított díjszabás alapulvételével számítják. A megfelelő bérlési díjszabás dinamikus és különféle tényezőktől függ, ideértve az EME iránti kereslet szintjét és az EME akkumulátorának töltöttségi szintjét az út megkezdésének időpontjában. Az EME Bérlésre alkalmazandó konkrét díjszabást a Whoosh Mobilapplikáció mutatja, amikor a Felhasználó az EME eszközt választja, de a Bérlés megkezdése előtt.

5.6. A Whoosh Belépés előfizetések
5.6.1. A Felhasználónak jogában áll, a Mobilapplikáció funkcionalitásának segítségével, a Szerződés érvényességi ideje alatt bármikor Whoosh Belépés előfizetést vásárolni a rendelkezésre álló egyik választási lehetőség szerint az Előfizetések leírásának megfelelően (az Előfizetés aktiválásához). Egyszerre csak egy Előfizetés aktiválható. A Whoosh Belépés előfizetési Szolgáltatások hivatalos elfogadása abban a pillanatban történik meg, amikor a Felhasználó aktiválja az Előfizetést. Az Előfizetés aktiválásakor a Szerzői jogok jogosultja emailben megerősítést küld a Felhasználó részére.
A Felhasználó jogosult továbbá új Előfizetést vásárolni a korábban aktivált Előfizetés érvényességi időtartama során. Ebben az esetben az újonnan vásárolt Előfizetés díját a vásárlás időpontjában emelik le a kártyáról, és az új Előfizetés aktiválására az előző Előfizetés érvényességi időtartamának utolsó napját követő napon kerül sor.
5.6.1.1. Az Előfizetési művelet csak az IMD használat egyetlen Földrajzi területén belül lesz elérhető a Felhasználó számára. A Felhasználó tartózkodási helyének földrajzi területét a Mobilalkalmazás automatikus üzemmódban működő funkciója határozza meg.
Ha a Felhasználó nem azon a Földrajzi területen tartózkodik, ahol az IMD a Megállapodás értelmében használható, akkor az Előfizetés megvásárlása nem lehetséges.
5.6.1.2. Hacsak az Előfizetés leírása másként nem rendelkezik, a Felhasználó csak egyszer használhatja fiókját az Előfizetés kipróbálására, anélkül, hogy díjat kellene fizetnie.
5.6.2. Az Előfizetés aktiválása maga után vonja a Szerződés adott Előfizetés időtartamára vonatkozó feltételeinek változását az Előfizetés leírásának megfelelően, beleértve az alábbi változásokat (az Előfizetés leírásában meghatározott ellenkező értelmű rendelkezés hiányában):
5.6.2.1. A licencdíj összegére vonatkozó feltételek megváltozása a jelen Ajánlat 5.4.2.2. pontja szerint;
5.6.2.2. Az Előfizetés leírásában meghatározott egyéb feltételek. Ilyen feltételek lehetnek azon EME eszközökre vonatkozó feltételek, amelyeket a Felhasználó Bérlésre elfogadhat a Csoportos út keretében; a Foglalási időszak hossza; a Biztosítás költsége; a Felhasználó bankkártyáján a jelen Ajánlat 5.7. pontja szerinti letét zárolásának törlése, valamint egyéb feltételek.
5.6.3. A Felhasználó által kiválasztott Előfizetési opció aktiválásának pillanatában, a Próbaidőszak kivételével, a Felhasználó bankkártyája az 5.4.2.2. pont a) alpontjában leírt Előfizetési díjjal kerül megterhelésre az Előfizetés leírásában meghatározott összegben. A jelen Ajánlat 5.6.1. pontjának második bekezdésében megállapított esetekben az Előfizetés díjával megterhelik a Felhasználó bankkártyáját az adott Előfizetés megvásárlásának időpontjában a Mobilapplikációban, de még az adott Előfizetés aktiválását megelőzően.
5.6.4. A Felhasználó által kiválasztott Whoosh Belépés előfizetés az Előfizetés konkrét típusára az Előfizetés leírásában meghatározott időtartamig érvényes, és az alábbi eljárások segítségével aktiválható:
● a Próbaidőszak aktiválásától kezdve;
● abban a pillanatban, amikor az Előfizetés díjának teljes összege megérkezik a Szerzői jogok jogosultjának bankszámlájára, ha a Felhasználó által korábban vásárolt Előfizetés nem érvényes abban az időpontban, amikor a Felhasználó kifizeti az Előfizetés díját;
● az előző Előfizetés érvényességi idejének utolsó napját követő naptól, ha a Felhasználó által korábban vásárolt Előfizetés érvényes abban az időpontban, amikor a Felhasználó kifizeti az Előfizetés díját;
5.6.5. Amennyiben a Felhasználó bankkártyáján nincs elegendő fedezet az Előfizetés kifizetésére, beleértve a Próbaidőszakot is, az Előfizetés aktiválása és/vagy megvásárlása nem történik meg.
5.6.6. Az Előfizetés érvényességi idejének lejártakor az adott Előfizetés automatikusan újra aktiválódik, ugyanarra az időszakra (az Előfizetés meghosszabbítása) ha:
• a Felhasználó nem kapcsolta ki az Előfizetés megújítását a Mobilalkalmazásban;
• a Szerzői Jog Jogosultja nem változtatta meg a jelenlegi Előfizetés feltételeit az 5.6.8. pontnak megfelelően (ellenkező esetben az ilyen változtatások eredményeként a Felhasználási Feltételek és/vagy az Előfizetés leírás már nem fog rendelkezni a jelenlegi Előfizetés feltételeinek megfelelő (hozzá hasonló, vele megegyező) Előfizetésekről);
• a Felhasználó a jelenlegi Előfizetés érvényességi idejének lejárta előtt nem szerzett új Előfizetést (jelen Felhasználási Feltételek 5.6.1. bekezdésének második bekezdése).
Ebben az esetben az Előfizetésnek az érvényesség minden egyes új időtartamára vonatkozó feltételeit a megfelelő Előfizetés leírásában foglalt feltételek határozzák meg a megfelelő időszakra vonatkozó összeg fizetésének napján (tekintet nélkül az aktiválás dátumára). A Felhasználó köteles önállóan figyelemmel kísérni az Előfizetés feltételeiben történt változásokat a Mobilapplikációban, és amennyiben nincs egyetértés az adott feltételek módosítását illetően, akkor kikapcsolni az Előfizetés automatikus meghosszabbítását.
5.6.6.1. A Felhasználó az Előfizetés próbaidőszakának lejárta előtt visszautasíthatja az Előfizetés megvásárlását (megújítását) a Mobilalkalmazáson keresztül. Ha a Felhasználó igénybe veszi a próbaidőszakot, a Jogtulajdonos push értesítéssel külön értesíti a Felhasználót a próbaidőszak végéről 24 (huszonnégy) órával a következő időszakra vonatkozó előfizetési díj kiszámítása előtt, a jelen Felhasználási Feltételek 5.6.3. bekezdésének megfelelően.
5.6.7. Az Előfizetés 5.6.6. pont szerinti meghosszabbítására akkor kerül sor, ha az Előfizetés díjával megterhelték a Felhasználó bankkártyáját, míg az Előfizetés abban a pillanatban tekintendő a következő időszakra nézve meghosszabbítottnak, amikor a megfelelő összeg megérkezett a Szerzői jogok jogosultjának elszámolási számlájára. Ha nem áll rendelkezésre elegendő összeg a Felhasználó bankkártyáján az Előfizetés kifizetéséhez, akkor az Előfizetés nem kerül automatikusan meghosszabbításra.
5.6.8. A Szerzői Jogtulajdonos bármikor jogosult az Előfizetés feltételeit egyoldalúan megváltoztatni úgy, hogy az Előfizetés módosított feltételeit tartalmazó új változatot közzéteszi a Szerzői Jogtulajdonos weboldalán a https://whoosh.bike/terms_hu/hu címen vagy a Mobilalkalmazásban. Az Előfizetés feltételeinek új változata legalább 15 nappal a módosítások hatályba lépése előtt e-mailben megküldésre kerül a Felhasználóknak, a módosítások indoklásával együtt. A Felhasználóknak jogukban áll nem egyetérteni az adott Előfizetés feltételeinek módosításával és azt büntetés nélkül felmondani, amint a Szerzői Jog Jogosultjától értesítést kapnak az Előfizetés feltételeinek módosulásáról. Ha a Felhasználó az értesítés kézhezvételét követően továbbra is használja az Előfizetést, a Felhasználóra úgy kell tekinteni, mint aki elfogadta a változásokat, mivel hallgatása elfogadásnak minősül.
5.6.9. A Felhasználónak jogában áll az Előfizetés érvényességi időtartama alatt bármikor egyoldalúan megtagadni az Előfizetés automatikus meghosszabbítását a megfelelő funkció kikapcsolásával a Mobilapplikációban.
5.6.10. A Szerzői jogok jogosultja jogosult egyoldalúan törölni az Előfizetés következő időszakra vonatkozó automatikus előfizetését az alábbi esetekben:
5.6.10.1. ha a Felhasználó egyszer sem fogadta el az EME eszközt Bérlésre az Előfizetés jelenlegi időszaka alatt;
5.6.10.2. ha a Felhasználó megszegte a Szerződést az Előfizetés jelenlegi érvényességi időszaka alatt.
5.6.11. A Szerzői jogok jogosultjának jogában áll egyoldalúan megszüntetni az Előfizetést az érvényességi időszak lejárta előtt, ha a Szerződést a Felhasználó megszegte az Előfizetés érvényességi időszaka alatt.
5.6.12. A Szerzői jogok jogosultja nem felel azokért az esetekért, amikor műszaki okokból az Előfizetés díjával nem terhelték meg a bankkártyát és az Előfizetést nem aktiválták (ideértve a következő időszakra vonatkozóan a hosszabbítási eljárások révén).
5.6.13 A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján, fogyasztóként a Felhasználónak törvényes elállási joga van arra, hogy az Előfizetést 14 napon belül felmondja azt a napot követően, amikor a Szerzői jogok jogosultja megerősítést küldött a Hivatalos elfogadásról a Felhasználó részére emailben a fenti 5.6.1. pont szerint. A Felhasználó azonban elismeri, hogy az Előfizetési Szolgáltatásokat az EME első Foglalásától azonnal nyújtja. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben EME eszközt használ az EME első Foglalásától számított 14 (tizennégy) napos időtartamon belül és szeretne elállni a szerződéstől, akkor fizetnie kell az elállásra vonatkozó értesítés pillanatáig ténylegesen teljesített Szolgáltatásokért. Ha a Felhasználó 14 napon belül eláll a szerződéstől anélkül, hogy Foglalást végzett volna, akkor az Előfizetésért felszámított teljes költséget visszatérítik a számára.
5.6.14. Ha a Felhasználó élni kíván elállási jogával az 5.6.13. pont szerint, akkor a lenti űrlapot használhatja. A Felhasználónak ki kell töltenie az űrlapot és vissza kell juttatnia a Szerzői jogok jogosultja részére az alábbi címre:
Elállásra vonatkozó űrlapminta
Címzett: WHOOSH
Én/mi (*) ezúton tájékoztatom/tájékoztatjuk, hogy én/mi (*) elállok/elállunk az (*) alábbi árukra vonatkozó adásvételi szerződéstől (*)/az alábbi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől (*):
Megrendelés dátuma (*)/kézhezvétel dátuma (*):
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
Fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha a jelen tájékoztatás papír alapon történik):
Dátum:
(*) A megfelelő rész törlendő.
5.6.15. Attól a pillanattól kezdve, amikor az Előfizetés megszűnik, a Felek kapcsolatára a Szerződés feltételei az irányadók az Előfizetések leírásában foglalt feltételek alkalmazása nélkül.

5.7. Kezdő üzemmód
5.7.1. A Mobilalkalmazásban történő regisztrációt követő első 3 (három) utazás során a Felhasználó jogosult a Kezdő üzemmód aktiválására, kivéve, ha a Díjszabás másként rendelkezik.
5.7.2. A Kezdő üzemmód a Mobilalkalmazás funkcióinak használatával, a megfelelő gomb megnyomásával („Kezdő üzemmód" gomb) vagy az IMD energiatakarékos üzemmódba kapcsolásával aktiválható az utazás megkezdése után.
5.7.3. A Kezdő üzemmód aktiválása után a háttérvilágítás, a fényszóró és az IMD lámpa bekapcsol, és a maximális sebesség 15 km/h-ra korlátozódik.
5.7.4. A Kezdő üzemmód aktiválása a licencdíj összegére vonatkozó feltételek megváltozását is maga után vonja, a jelen Felhasználási Feltételek 5.3.1. pontjában foglaltaknak megfelelően.
5.7.5. Csoportos utazás esetén a Bérlésre elfogadott IMD-k száma megegyezik az egyéni utazások számával.
5.7.6. A 4. (Negyedik) utazástól kezdve a Kezdő üzemmód aktiválása nem áll a Felhasználó rendelkezésére.

5.8. Letét zárolása
5.8.1. A licencdíj és a bérleti díj fizetésének garantálása érdekében a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll a Felhasználó kártyáján zárolni legfeljebb HUF [5400] (15 (tizenöt) eurónak) megfelelő összeget a Bérlés megkezdésének időpontjában. A Szerzői jogok jogosultja feloldja ezt az összeget azt követően, hogy az utazás teljes egészében kifizetésre került a Felhasználó által (ideértve az utazásért felszámított licencdíjat és bérleti díjat), és az összegek a Felhasználó bankkártyáján maradnak.
5.8.2. Ha a licencdíjnak és a bérleti díjnak az utazás során felszámított teljes összege nem éri el a HUF [1100] 3 eurónak megfelelő összeget, akkor a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll a letét zárolását feloldani mielőtt a Felhasználó kifizeti az utazást.
5.8.3. Ha a Felhasználó bankkártyáján nem áll rendelkezésre elegendő összeg az utazás kifizetéséhez (beleértve a licencdíjakat és a bérleti díjakat) az Ajánlat 5.8. pontja szerint a terhelés időpontjában, a letét 5.8.1. pontban meghatározott összegével a Szerzői jogok jogosultja megterhelheti a kártyát teljes összegben vagy az utazás kifizetéséhez hiányzó összegben.

5.9. Összegek leemelésére vonatkozó eljárások az Utazás végén
5.9.1. Az utazás végén a Felhasználó bankkártyáját az utazás során felszámított alábbi összegekkel terhelik meg:
- a jelen Ajánlat 5.4.2.1 (a) pontjában meghatározott licencdíj (megfelelő esetben);
- a jelen Ajánlat 5.4.2.1 (b) pontjában meghatározott licencdíj;
- a jelen Ajánlat 5.5.1. pontjában meghatározott bérleti díj.
5.9.2. Az 5.9.1. pontban meghatározott összegeket a Bérlés megszűnését követően azonnal leemelik. Ha a jelen Ajánlat 5.9.1. pontjában meghatározott kifizetések teljes összege az EME Bérlése során ténylegesen meghaladja a HUF [1100] (3 eurónak) megfelelő összeget, akkor a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll leemelni (ideértve a Bérlés során fizetendő) összegeket HUF [1100] (3 euró) értékben a Felhasználó számlájáról minden alkalommal, amikor a meghatározott korlát túllépésre kerül, egészen addig, amíg a Felhasználó megszünteti a Bérlést.
5.9.3. Amennyiben nem áll rendelkezésre pénz a jelen Ajánlat 5.9.1. pontjában meghatározott összegek kifizetéséhez, vagy nem lehet leemelni azokat az összegeket a Felhasználó számlájáról, valamint, ha a Felhasználó tartozása meghaladja a HUF [1100] (3 eurónak) megfelelő összeget, akkor a Szerzői jogok jogosultjának joga van kényszerrel megszüntetni az EME Bérlési Szolgáltatásokat és korlátozni a Felhasználó hozzáférését a Mobilapplikáció Szolgáltatásokhoz a fiók zárolásával, amely nem teszi lehetővé a Bérlés meghosszabbítását mindaddig, amíg a Felhasználó teljes egészében meg nem fizeti a Szerződésből alapján keletkezett tartozását.

5.10. Kötbér leemelésére vonatkozó eljárások
5.10.1. Amint felfedezik, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést, amelyre vonatkozóan kötbért tartalmaznak a Szerződés rendelkezései, a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll a megfelelő kötbér összegét leemelni a Felhasználó bankkártyájáról. Ha nem áll rendelkezésre elegendő összeg a Felhasználó bankkártyáján, akkor részletekben emelik le a kötbér összegét, amint fizetés érkezik a Felhasználó kártyájára.
5.10.2. Ha a jelen Ajánlat 5.10.1. pont szerint a kötbér leemelése után a Szerzői jogok jogosultja azt állapítja meg, hogy az adott terhelés nem indokolt (így különösen, ha a Felhasználó nem szegte meg a Szerződést, vagy nem a Felhasználó hibájából történt az adott szerződésszegés), a Szerzői jogok jogosultja köteles a Felhasználó bankkártyájáról a kötbér fizetése céljából leemelt összeget visszatéríteni. A visszatérítést a Szerzői jogok jogosultja legkésőbb 10 naptári nappal köteles megfizetni attól a naptól számítva, amikor a Felhasználó elküldi az arra vonatkozó igényt a Szerzői jogok jogosultja részére a Mobilapplikáció segítségével.
6. Az EME Bérleti (Bérlési) időtartama

6.1. Az EME Bérlési időszakát percek és órák alapulvételével számítják. Az EME maximum Bérlési időszaka nem haladhatja meg a 4 (négy) órát. A meghatározott időtartam lejáratakor a Szerzői jogok jogosultjának joga van kényszerrel megszüntetni az EME Felhasználó általi Bérlését és blokkolni az EME mozgását a szoftver és hardver segítségével.

6.2. Az EME Bérlési időszakát attól a perctől számítják, amikor a Felhasználó rákattint az „Utazás megkezdése" gombra a Mobilapplikációban (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gombra, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) és addig, amíg a Felhasználó felhagy az EME bérlésével a „Befejezés" gomb (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gomb, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) megnyomásával a Mobilapplikációban, figyelembe véve a jelen Ajánlat 6.3. pontját, és, a Szerzői jogok jogosultjának kérésére a Mobilapplikációban, a leparkolt EME eszközről készült fotó Mobilapplikáción keresztül történő megküldésével megerősítésként.

6.3. A „Befejezés" gomb (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gombra, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) megnyomása a Mobilapplikációban csak akkor eredményezi a Bérlés megszűnését, ha az EME a Mobilapplikációban lévő térképen megjelölt Parkolási zónában helyezkedik el. Ha az EME ezen a zónán kívül helyezkedik el, akkor a vonatkozó gomb megnyomása nem eredményezi a Bérlés megszűnését és a Bérlési időszak tovább folytatódik mindaddig, amíg a Felhasználó azt megfelelő módon nem végzi el.

6.4. A Felhasználó nem jogosult a jelen Ajánlat 6.2. pontja szerint meghatározott Bérlési időszakon kívül használni az EME eszközt.

6.5. Az EME műszaki állapotának ellenőrzése érdekében a Felhasználónak lehetősége van ingyenes tesztelni az EME mozgását az utazás megkezdésének pillanatától számítva 70 másodperc belül 100 méter meg nem haladó távolságra. A Felhasználó által a próbahasználat időtartama alatt megtett utat (vagyis olyan utat, amely egyszersmind 70 másodperc kevesebb ideig tart és 100 méter kisebb távolságot jelent) nem ismerik el EME Bérlésnek a Szerződés szerint (továbbiakban: „Nulla út"). A Nulla út bérlése és a vonatkozó licencdíjak, ideértve az 5.4.2.1 (a) bekezdésben foglalt licencdíjat nem kerül felszámításra és nem hajtják be. Ha a Nulla út paramétereit (bármelyik paraméter — idő vagy távolság) egy adott utazás során túllépik, akkor az adott út nem minősül Nullának és EME Bérlésként kerül elismerésre, amelynek időtartamát a jelen Ajánlat 6.2. pontja szerint számítják.
6.5.1. A teljesített nulla utazás (elindult, majd azonnal megállt) nem számít bele a Felhasználási Feltételek 5.7.1. pontja szerinti utazások számába.
7. EME elfogadása és az átadási eljárás

7.1. Az EME elfogadására és a Szerzői jogok jogosultja által a Felhasználó részére történő átadására a Bérlés keretében az alábbiak szerint kerül sor:

7.1.1 A Felhasználó - a Mobilapplikáció segítségével – kiválaszt egy konkrét EME eszközt a térképen. A telefon kamerájának segítségével a Felhasználó beolvassa az EME eszközön elhelyezett QR-kódot vagy NFC-címkét a telefon NFC olvasója segítségével. Ugyanakkor a kiválasztott EME eszközről szóló alábbi információk kerülnek megjelenítésre a Mobilapplikációban: a tartózkodási hely, a díjszabás, az akkumulátor töltöttségi szinte, valamint a Biztosítási szolgáltatás választására vonatkozó információk (a szolgáltatás deaktiválásának lehetősége). Az EME kiválasztásakor a Felhasználónak ellenőriznie kell a Mobilapplikációban, hogy elegendő összeg van-e a fiókjához társított bankkártyáján.

7.1.1.1 A Mobilapplikáció segítségével a Felhasználó egy konkrét EME eszközt tud foglalni a Mobilapplikációban jelzett díjszabáson és időszakra. A foglalást a Felhasználó a Mobilapplikáción keresztül tudja törölni. Ha a Felhasználó nem törölte a Foglalást és nem fogadta el Bérlésre az EME eszközt a Foglalási időszak vége előtt, akkor a Foglalás megszűnik.
A Szerzői jogok jogosultja jogosult a Foglalást megtagadni a Felhasználótól, ha a Felhasználó korábban sorban egymásután egy vagy több Foglalást törölt.
Egy Felhasználó több EME eszközt is foglalhat.

7.1.1.2 Egy Felhasználó több mint egy EME eszközt bérelhet egy fiók használatával, ez a Csoportos út. Ebben az esetben a Felhasználó az EME eszközt csak vezetésre adhatja át olyan harmadik fél részére, aki betöltötte a 18. életévét. A Csoportos út esetében a Felhasználó, és nem az a harmadik fél, akinek az EME eszköz átadásra került, felel a Szerzői jogok jogosultjának összes tulajdonáért és az EME Szerződés szerint használatára vonatkozó feltételek betartásáért. Több EME használatához kapcsolódó fizetési kötelezettségek (ideértve a licencdíjak, a bérleti díjak fizetését, valamint a Szerződésnek a Felhasználó fiókjából indított utazás során történt megszegéséért járó kötbér fizetését) a Felhasználóhoz lesz hozzárendelve és azokat a Felhasználó nem engedményezheti arra a harmadik félre, aki részére a Felhasználó ténylegesen átadta az EME feletti ellenőrzést a Bérlés során.
A Csoportos út elején mindegyik Bérlést külön kezdi meg és fejezi be a Felhasználó. Az EME Csoportos útra bérelhető maximális száma egy fiók tekintetében 3 (három), amelyet a Felhasználó egy Előfizetés megvásárlásával növelhet, ha ez szerepel az Előfizetés adott típusának leírásában.
7.1.2. Az „Utazás megkezdése" gomb (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gomb, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) megnyomásának pillanatában a Mobilapplikációban a Felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy magára nézve hivatalosan kötelezőnek ismeri el a jelen Ajánlatot, valamint elfogadja a kiválasztott EME eszközt és annak használatával kapcsolatban alkalmazott díjszabást (mind a licencdíj, mind a bérleti díj tekintetében).

7.2. Az EME elfogadására és a Felhasználó által a Szerzői jogok jogosultja részére történő átadására a Bérlés végén az alábbiak szerint kerül sor:

7.2.1. A Felhasználó köteles az EME eszközt a Mobilapplikációban lévő térképen „P" jelzéssel ellátott Parkolóhelyen leparkolni, a „Befejezés" gombot (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gombot, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) megnyomni a Mobilapplikációban, és a Szerzői jogok jogosultjának kérésére a leparkolt EME eszközről a Mobilapplikáción keresztül fotót küldeni, és köteles az EME eszközt egy lakattal a Parkolóhelyhez rögzíteni (a parkoló zárt részéhez csatlakoztatni, hogy a kábel megakadályozza az EME használatát anélkül, hogy előtte kinyitnák a lakatot), ha lakat áll rendelkezésre és ha a parkolás nem virtuális.

7.2.2. Feltéve, hogy a Felhasználó megfelelően parkolta le az EME eszközt a jelen 4.4.14. pontja szerint (figyelembe véve a 4.4.15.1.-4.4.15.4. pontokat), miután a Szerzői jogok jogosultja megkapta a leparkolt EME eszközről készült fotókat a megfelelő parkolás megerősítéseként (ha a Szerzői jogok jogosultja kéri), az úgy tekintendő, hogy az EME eszközt a Felhasználó megfelelően átadta a Szerzői jogok jogosultja részére.

7.2.3. A Bérlés Felhasználó által történő befejezésekor a Felhasználó üzenetet kap a Szerzői jogok jogosultjától a Mobilapplikációban, amely a fizetendő összeget (beleértve a licencdíj és a bérleti díj összegét) tartalmazza. Ebben az esetben a vonatkozó üzenet Felhasználó általi átvétele nem minősül megerősítésnek a Szerzői jogok jogosultja részéről arra nézve, miszerint a Felhasználó megfelelő módon parkolta le az EME eszközt. Az EME parkolásával kapcsolatos szerződésszegést a Szerzői jogok jogosultja a Bérlést követően tudja azonosítani.

7.3. Az Elektromos rollerekre és az Elektromos kerékpárokra biztosítást kell kötni ahhoz, hogy a Felhasználó megköthesse a bérleti szerződést. A Szerzői jogok jogosultja által biztosított fedezet a Felhasználó számára minden külön díj nélkül áll rendelkezésre és két különböző biztosításból és fedezetből áll: (i) baleset-biztosításból; (ii) és polgári jogi felelősségbiztosításból. A Whoosh Mikromobilitási platform-szolgáltatások Hivatalos elfogadásakor (regisztráció) a Felhasználók automatikusan jogosulttá válnak a fenti Biztosításra. A Felhasználóra vonatkozik a Biztosítás amikor az EME eszközt foglalja a 7.1.2. pont szerint. A biztosítási szerződések hivatkozás útján a jelen Ajánlat részét képezik. A részletekről, a fedezeti feltételekről és a Biztosítás költségeiről a Felhasználó többet tudhat meg, ha az alábbi linket választja: [•].
8. A Felek felelőssége a Szerződés alapján

8.1. A Felek felelnek a jelen Szerződésben és a magyar jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítésének elmaradásáért, illetve nem megfelelő teljesítéséért.

8.2 Ha a Felhasználó több mint 48 órás késedelembe esik a licencdíj és a bérleti díjak Szerződés alapján történő fizetésével, a Szerzői jogok jogosultjának jogában áll a Felhasználónak késedelmi kamatot felszámítani a tartozás 0,1%-ának megfelelő összegben a késedelem minden egyes napja után. Minden megkezdett naptári nap egy teljes napnak tekintendő.

8.3 A jelen Szerződés 8.2. pontjában foglaltak kivételével, ha a Felhasználó több mint 14 (tizennégy) napos késedelembe esik egyéb összegek Szerződés alapján történő kifizetésével attól a naptól számítva, amikor a Szerzői jogok jogosultja a vonatkozó összeg kifizetésére vonatkozó kérést küldött a Felhasználónak Mobilapplikáción keresztül és / vagy a Felhasználó emailcímére, a Szerzői jogok jogosultjának joga van a Felhasználónak késedelmi kamatot felszámítani a tartozás 0,1%-ának megfelelő összegben a késedelem minden egyes napja után. Minden megkezdett naptári nap egy teljes napnak tekintendő. A késedelmi kamatot addig kell felszámítani, amíg a Felhasználó teljes egészében ki nem fizeti az ebből eredő tartozását.

8.4. Ha a Felhasználó megszegi a Szerződés rendelkezéseit, akkor a Felhasználónak kötbért kell fizetnie HUF 3 500 megfelelő összegben az alábbi szerződésszegésekért (amennyiben az adott szerződésszegés elkövetése nem okozott kárt az EME eszközben és/vagy nem eredményezte az EME elvesztését):

8.4.1. több mint egy személy utazik egy EME eszközön (beleértve egy gyermeket is) (jelen Ajánlat 4.4.7.4. pontja);

8.4.2. az utazás befejezése egy olyan helyen, amelyet nem jelöltek meg a Mobilapplikációban lévő térképen „P" jelzéssel ellátott Parkolóhelyként (jelen Ajánlat 7.2.1. pontja);

8.4.3. a Bérlés végén, a kábelt a parkoló nyitott részéhez kötötték és/vagy nem zárták le a lakatot, ha az EME lakattal lett ellátva és ha a Parkolóhely nem virtuális (jelen Ajánlat 7.2.1. pontja);

8.4.4. az EME feletti ellenőrzés átadása egy 18. év alatti személynek (jelen Ajánlat 4.4.5.1. pontja);

8.4.5. az EME vezetése vagy más módon történő mozgatása az Utazási zónán kívül, feltéve, hogy a Felhasználó ezt követően és önállóan visszaviszi az EME eszközt az Utazási zónába 30 percen belül (jelen Ajánlat 2.2.2. pontja);

8.4.6. az EME szállítása szárazföldi szállítóeszközökön (autóban, buszon, taxiban stb.) (jelen Ajánlat 4.4.18.1. pontja).

8.5. Ha a Felhasználó megszegi a Szerződés rendelkezéseit, a Felhasználó kötbért köteles fizetni HUF 7 000 megfelelő összegben az alábbi szerződésszegésekért (amennyiben az adott szerződésszegés elkövetése nem okozott kárt az EME eszközben és/vagy nem eredményezte az EME elvesztését):

8.5.1. az EME vezetése vagy más módon történő mozgatása az Utazási zónán kívül, és a Felhasználó nem viszi vissza az EME eszközt az Utazási zónába 30 perc múlva (jelen Ajánlat 2.2.2. pontja);

8.5.2. az EME állásban a Parkolóhelyen kívül hagyása a Bérlési időszak során (ha a Bérlés még nem fejeződött be) több mint 30 percig (jelen Ajánlat 4.4.7.11. pontja);

8.5.3. az EME szállítása a metróban, valamint az EME épületekbe vagy korlátozás alatt álló területekre történő bevitele (jelen Ajánlat 4.4.18.1. pontja);

8.5.4. az EME akkumulátorát teljesen lemerülni hagyni (jelen Ajánlat 4.4.7.8. pontja);

8.5.5. az EME nem megfelelő módon történő leparkolása, amikor a Felhasználó a jelen Ajánlat 4.4.15.2. pontjában felsorolt egy vagy több szerződésszegést követ el.

8.6. Ha a Felhasználó megszegi a Szerződés rendelkezéseit, a Felhasználó köteles HUF 35 000 megfelelő összegű kötbért fizetni az alábbi szerződésszegésekért (amennyiben az adott szerződésszegés elkövetése nem okozott kárt az EME eszközben és/vagy nem eredményezte az EME elvesztését):

8.6.1. az EME és/vagy a Mobilapplikáció nem megfelelő használata;

8.6.2. a Közlekedési szabályok megszegése az EME használata során, valamint az EME vezetése a jelen Ajánlat 4.4.7., 4.4.17. és/vagy 4.4.18. pontjaiban foglalt rendelkezések bármelyikének megsértésével.

8.7. Ha a Felhasználó elköveti a jelen Ajánlat 8.4.-8.5. pontjaiban meghatározott
szerződésszegések bármelyikét, ha az adott szerződésszegés kárt okozott az EME eszközben, de az nem veszett el (vagyis meg van a lehetősége és gazdasági alapja annak, hogy az EME helyrehozható), a Felhasználó köteles HUF 35 000 összegű kötbért fizetni.

8.8. Ha a Felhasználó elköveti a jelen Ajánlat 8.6. pontjában meghatározott szerződésszegések bármelyikét, ha az adott szerződésszegés kárt okozott az EME eszközben, de az nem veszett el (vagyis meg van a lehetősége és gazdasági alapja annak, hogy az EME helyrehozható), a Felhasználó köteles HUF 70 000 összegű kötbért fizetni.

8.9. Ha a Felhasználó megszegi a jelen Szerződést, amennyiben az adott szerződésszegés eredményeként az EME elveszett (beleértve az EME tényleges elvesztését lopás, árvíz stb. következményeként, valamint olyan kár okozása az EME eszközben, ahol annak helyrehozása nem lehetséges, illetve gazdaságilag célszerűtlen), akkor a Felhasználó köteles az EME költségének megfelelő kötbért fizetni, amely HUF 240 000 - 650 000 az Elektromos rollerek, és HUF 1 035 000 az Elektromos kerékpár esetében.

8.10. A kötbér megfizetése nem menti fel a Felhasználót a Szerzői jogok jogosultjának tulajdonában okozott kár megtérítése alól.

8.11. Az EME Bérlési időszak alatt történő véletlen elvesztése vagy véletlen sérülése miatti kockázatot a Felhasználó viseli.

8.12. A Felhasználó felel a mindenkori jogszabályok szerint a Közlekedési szabályok megsértéséért. Ha a Szerzői jogok jogosultjánál kiadások és/vagy veszteségek merülnek fel a Közlekedési szabályok Felhasználó általi megszegésével kapcsolatban, ideértve azokat, amelyek a szabálysértésért járó kötbér fizetésével kapcsolatosak, a Felhasználó vállalja, hogy teljes mértékben megtéríti a Szerzői jogok jogosultja számára a vonatkozó költségeket és/vagy veszteségeket.

8.13. Ha a Felhasználó harmadik felek életében, egészségében és tulajdonában kárt okoz, ideértve az utakon közlekedő többi személyt, az EME használata során, a Felhasználó vállalja, hogy teljes összegű kártérítést fizet a cselekményei révén harmadik feleknek és a Szerzői jogok jogosultjának okozott károkért.
9. A Szerződés megszüntetésének jogalapjai és az eljárások. Az Ajánlat és a Szerződés rendelkezéseinek módosítása

9.1. A Szerződésben foglalt ellenkező értelmű rendelkezések hiányában a Szerződés a Szerződésben kikötött időtartam lejáratát megelőzően, a Felek megállapodása alapján vagy bármelyik Fél kezdeményezésére megszüntethető mindkét Fél számára érthető formában kifejezett módon. A Szerzői jog jogosultja nem jogosult egyoldalúan felmondani az előfizetői szerződésekre vonatkozó szerződést, kivéve, ha a 9.2 pont szerinti felmondási okok fennállnak.

9.2. A Szerződés felmondható idő előtt, egyoldalúan és peren kívül a Szerzői jogok jogosultjának kezdeményezésére az alábbi indokok alapján:

9.2.1. ha a Felhasználó ismételten (több mint kétszer) megszegi a Közlekedési szabályokat az EME használata közben;

9.2.2. ha a Felhasználó ismételten (több mint kétszer) megszegi az EME parkolási szabályokat;

9.2.3. ha megállapításra kerül, hogy a Felhasználó a Mobilapplikációt a Szerződés feltételeinek megszegésével használja;

9.2.4. ha megállapításra kerül, hogy a Felhasználó harmadik fél részére hozzáférést biztosított a Mobilapplikációhoz a Szerzői jogok jogosultjának hozzájárulása nélkül;

9.2.5. ha megállapításra kerül, hogy a Felhasználó kárt okozott az EME eszközben;

9.2.6. ha megállapításra kerül, hogy a Felhasználó műszaki eszközöket vett igénybe a GPS-jelek blokkolásához, valamint más módszereket alkalmazott az EME eszközre telepített védelmi rendszerek vagy vezérlőrendszerek leválasztására;

9.2.7. ha a Felhasználó bármilyen módon megszegi a Szerződést, amellyel megsérti vagy olyan veszélyt teremt, amely megsértheti a Szerzői jogok jogosultjának a Mobilapplikációhoz fűződő kizárólagos jogát vagy harmadik felek kizárólagos jogait;

9.2.8. ha a Felhasználó bármilyen módon megszegi a Szerződést, amellyel kárt okoz vagy olyan veszélyt teremt, amely kárt okozhat a Szerzői jogok jogosultjának (beleértve az EME eszközt) és/vagy harmadik felek tulajdonában;

9.2.9. ha a Felhasználó bármilyen módon megszegi a Szerződést, amellyel harmadik felek életében vagy egészségében kárt okoz, illetve ilyen kár veszélyét teremti meg;

9.2.10. ha a Felhasználó olyan cselekményt végez, amellyel rontja a Szerzői jogok jogosultjának üzleti hírnevét;

9.2.11. ha a Felhasználó olyan cselekményt végez, amellyel lejáratja harmadik felek tisztességét, méltóságát és/vagy rontja üzleti hírnevét, valamint egyéb illegális cselekményeket végez, ha az adott cselekmények elkövetése bármilyen módon (közvetlenül vagy közvetve) kapcsolódik a Mobilapplikáció és/vagy az EME Felhasználó általi használatához;

9.2.12. ha olyan körülmények vannak, amelynek alapján a Szerzői jogok jogosultja okkal feltételezi, hogy a Felhasználó a Mobilapplikációt és/vagy az EME eszközt a Szerződés feltételeinek megsértésével használja (ideértve annak rendeltetésétől eltérő célokat);

9.2.13. egyéb esetekben, a Szerződésben és/vagy a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint.

9.3. Ha a Szerződés idő előtt kerül megszüntetésre a Szerzői jogok jogosultjának kezdeményezésére, a Szerződés megszűntnek minősül attól a perctől számítva, hogy a Felhasználót tájékoztatták erről a Mobilapplikáción keresztül.

9.4. A jelen Szerződés idő előtt, egyoldalúan, peren kívül megszüntethető a Felhasználó kezdeményezésére, ha a fiók törlésére vonatkozóan kérést küld, feltéve, hogy nincs tartozása a Szerződés alapján (ideértve a licencdíjak, bérleti díj és kötbérok fizetése miatti tartozást).

9.5. A Felhasználó jogosult kérést küldeni a Szerzői jogok jogosultjának egy fiók törlése céljából a Mobilapplikációban vagy emailen keresztül erre a címre: help@whoosh.bike, illetve rákattinthat a „Fiók törlése" gombra (vagy más névvel ellátott, de megfelelő funkciókkal rendelkező gombra, ha azt másképpen nevezték el a Mobilapplikációban) a Profil menüben a Mobilapplikációban.

9.6. Ha a Szerződés idő előtt a Felhasználó kezdeményezésére szűnik meg, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szerződés alapján, akkor a Szerződés úgy tekintendő, hogy az 15 naptári napon belül megszűnik azt a napot követően, amikor a Felhasználó a fiók törlésére vonatkozó kérést elküldi. Ha a Felhasználónak tartozása van, akkor a fiók törlésére vonatkozó kérést nem fogadják el. A tartozás teljes összegének kifizetését követően a Felhasználó jogosult a fiók törlésére vonatkozó kérést újból elküldeni, míg a Szerződés megszűnésére vonatkozó 15 napos határidőt attól a pillanattól számítják, amikor az ismételt kérést elküldik. A Szerzői jogok jogosultja köteles a Felhasználó fiókját azon a napon törölni, amikor a Szerződés megszűnik.

9.7. A Szerződést peres úton lehet egyoldalúan megszüntetni minden olyan egyéb okból, amely nem szerepel a jelen Ajánlat 9.2. és 9.4. pontjában és amelyről a hatályos jogszabályok nem rendelkeznek.

9.8. A Szerződés megszűnése nem menti fel a Felhasználót a Szerződésből folyó pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségei alól (ideértve a licencdíjak, bérleti díjak és kötbérok fizetését), nem menti fel továbbá a Szerződés rendelkezéseinek és feltételeinek megszegéséből fakadó felelőssége alól.

9.9. A Szerzői jogok jogosultjának joga van egyoldalúan bármikor megváltoztatni az Ajánlatot a jelen Ajánlat 4.2.8. pontja szerint.
10. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok

10.1. A Szerződés alapján a Felhasználó köteles a Szerzői jogok jogosultjának megadni a személyes adatait. A Szerzői jogok jogosultjának jogában áll leellenőrizni a Felhasználó által megadott információkat. A Szerzői jogok jogosultjának a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata (Adatvédelmi Szabályzat) hivatkozás révén a jelen Ajánlat részét képezi és elérhető a Mobilapplikációban, valamint ezen a linken: https://whoosh.bike/confidentiality/hu

11. Vis maior, mint a Szerződésből folyó kötelezettségek nem megfelelő teljesítése miatt fennálló felelősség alóli mentesség alapja

11.1. A Felek mentesülnek a Szerződésből folyó kötelezettségek részleges teljesítése vagy nemteljesítése miatt fennálló felelősség alól, ha a kötelezettségek teljesítésének elmaradása vis maior események következménye (vis maior), vagyis olyan rendkívüli és elkerülhetetlen jellegű eseményeké, amelyeket a Felek nem láthattak előre a Szerződés megkötésének időpontjában.

11.2. Amennyiben bármelyik vis maior esemény hatással volt a kötelezettségek teljesítésére a Szerződésben megállapított időtartamon belül, akkor ezt az időszakot arányosan elhalasztják a vis maior események időtartamának megfelelő mértékben. Ha ez az időtartam meghaladja a három hónapot, mindegyik Félnek jogában áll egyoldalúan, peren kívül megtagadni a Szerződés aláírását a Szerződés másik felének írásbeli értesítésével a Mobilapplikáció segítségével vagy a Felhasználónak a Mobilapplikációban történt regisztrációja során megadott emailcímére, a Szerzői jogok jogosultjának pedig erre a címre elküldve: help@whoosh.bike.

11.3. Vis maior események felmerülése esetén az a Fél, amelynek számára lehetetlenné vált a Szerződésből folyó kötelezettségek teljesítése, köteles 3 (három) napon belül értesíteni a másik Felet ezen események bekövetkeztéről.

11.4. Az a Fél, amely nem teljesítette a kötelezettségét és nem értesítette a másik felet a vis maior események bekövetkeztéről a 11.3. pontban meghatározott időtartamon belül és amely nem dokumentálta az eseményeket, elveszíti azt a jogát, hogy ezekre a körülményekre, mint a Szerződés nem megfelelő teljesítése miatt fennálló felelősség alóli mentesség jogalapjára hivatkozhasson.
12. A Szerződés időtartama

12.1. A Szerződés abban a pillanatban lép hatályba, amikor a Felhasználó elfogadja a jelen Ajánlatot a jelen Szerződésben foglalt eljárások alkalmazásával, és addig marad érvényben, amíg az a hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által meghatározott bármely indok alapján meg nem szűnik.
13. Szerzői jog és védjegyek

13.1. Szerzői jog és tulajdon. A Szolgáltatásban szereplő vagy megjelenített tartalmak, ideértve – többek között – a szöveget, grafikát, fényképeket, képeket, mozgó képeket, hangot és illusztrációkat („Tartalom"), és a Szolgáltatásokon keresztül biztosított szoftverek a Szerzői jogok jogosultjának, licenciaadóinak, beszállítóinak, megbízottjainak és/vagy Tartalomszolgáltatóinak a tulajdonában vannak. A Szolgáltatások minden eleme, ideértve – többek között – az általános kialakítást és a Tartalmat, így különösen a szoftvert, kereskedelmi arculat, szerzői jog, személyhez fűződő jogok, védjegy és egyéb szellemi tulajdonjogok oltalma alatt áll. A Szolgáltatásokat kizárólag arra a rendeltetésre szabad használni, amelyre az adott Szolgáltatásokat elérhetővé tették. Kivéve, ha a szerzői jog megengedi, a Felhasználó egyetlen anyagot sem módosíthat, valamint nem másolhatja, nem terjesztheti, nem továbbíthatja, nem jelenítheti meg, nem teljesítheti, nem reprodukálhatja, nem teheti közzé, nem adhatja engedélybe, nem készíthet származékos művet, nem ruházhatja át, illetve nem értékesítheti a Szolgáltatásokban foglalt információkat vagy műveket. Kivéve a szerzői jog által engedélyezett eseteket, a Felhasználó köteles engedélyeket beszerezni a Szolgáltatásokban elérhető, szerzői jog által védett anyagok újbóli felhasználását megelőzően. A Felhasználó köteles betartani a Szolgáltatások Felhasználó általi igénybevételére vonatkozó összes alkalmazandó helyi és nemzetközi jogszabályt, szabályzatot, rendeletet és előírást. A Szolgáltatások, annak Tartalma, a Szerzői jogok jogosultjának szoftvere és a kapcsolódó jogok a Szerzői jogok jogosultjának vagy licenciaadóinak, beszállítóinak, megbízottjainak és/vagy Tartalomszolgáltatóinak a kizárólagos tulajdonában maradnak kifejezett ellenkező értelmű megállapodás hiányában. A Felhasználó nem távolít el egyetlen szerzői jogi jelzést, védjegyet vagy más védjegyzett jelzést a Szolgáltatásokban található anyagokról. A Szolgáltatások, annak Tartalma és a kapcsolódó jogok a Szerzői jogok jogosultjának vagy licenciaadóinak, beszállítóinak, megbízottjainak és/vagy Tartalomszolgáltatóinak a kizárólagos tulajdonában maradnak kifejezett ellenkező értelmű megállapodás hiányában. A Felhasználó nem távolít el egyetlen szerzői jogi jelzést, védjegyet vagy más védjegyzett jelzést a Szolgáltatásokban található anyagokról.

13.2 A Szerzői jogok jogosultjának jelen Ajánlatban használt védjegyei, szolgáltatási védjegyei és kereskedelmi nevei (ideértve többek között a Szerzői jogok jogosultjának nevét, a Szerzői jogok jogosultjának vállalati logóját, a Szolgáltatások nevét, a Szolgáltatások dizájnját, és/vagy bármely logót) (együttesen: „Jelzések") a Szerzői jogok jogosultjának vagy kapcsolt vállalatainak, partnereinek, beszállítóinak vagy licenciaadóinak a védjegyei, illetve bejegyzett vagy bejelentés alatt álló védjegye. A Felhasználó semmilyen módon nem használhatja fel, nem másolhatja, nem reprodukálhatja, nem teheti újra közzé, nem töltheti fel, nem posztolhatja, nem továbbíthatja, nem terjesztheti, illetve nem módosíthatja a Szerzői jogok jogosultjának védjegyeit, köztük a Szolgáltatásokban található anyagok terjesztésére vonatkozó reklámozás vagy hirdetés során, a Szerzői jogok jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Felhasználó nem használhatja a Szerzői jogok jogosultjának nevét, vagy olyan nyelvet, képeket vagy szimbólumokat, amelyek a Szerzői jogok jogosultjának megítélése szerint a Szerzői jogok jogosultjának jóváhagyását igényli, semmilyen (i) írásbeli vagy szóbeli reklámban vagy prezentációban, vagy (ii) prospektusban, hírlevélben, könyvben, vagy bármilyen jellegű egyéb írásos anyagban, az előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül.
14. Ügyfélszolgálat

14.1. A Mobilapplikációba beépített csevegésen kívül a Felhasználó úgy is felveheti a kapcsolatot a Szerzői jogok jogosultjával, ha az alábbi emailcímre ír: help@whoosh.bike; telefonszám: +3618088009, postacím: 1133 Budapest, Váci út 76., Hungary.

14.2. Ha panasz érkezik, a szerzői jog jogosultja köteles arra 10 (tíz) naptári napon belül indoklással ellátott írásbeli választ adni. A Követelésre adott írásbeli választ a megállapodás megkötésekor megadott e-mail címre kell küldeni. A választ alátámasztó dokumentumokat (szkennelt másolatokat) és/vagy fényképeket a panaszra adott válasszal együtt kell megküldeni.
15. Hivatalos panaszkönyv

15.1. A jelen Ajánlatban szereplő Szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatokra vonatkozó panaszokkal kérjük látogasson el ide: https://www.livroreclamacoes.pt/inicio vagy válassza a megfelelő hiperhivatkozást a Szerzői jogok jogosultjának webhelyén.

16. Alternatív vitarendezés

16.1. Azok a Felhasználók, akik hivatalosan elfogadják a Szolgáltatásokat olyan célra, amely nem köthető kereskedelmi vagy szakmai tevékenységükhöz, az európai online vitarendezési platformhoz fordulhatnak ezen az oldalon: http://ec.europa.eu/odr.

16.2. Fogyasztónak minősülő szerződő fél esetén a jogvitát a magyarországi megyék (és a főváros) kereskedelmi és iparkamarái mellett működő független békéltető testületek is eldönthetik. Az Ön lakhelye szerint illetékes békéltető testületek között az alábbi helyen kereshet: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.
16.3. További információ az online vitarendezésről a Budapesti Békéltető Testülettől kérhető:
• Budapesti Békéltető Testület
cím: 1061 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
postacím: 1253 Budapest, Pf 90.
e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu
fax: +36 (1) 488 2186
telefon: +36 (1) 488 2131.
16.4. Bármely Magyarországon honos fogyasztó jogosult a Whoosh-al szembeni igényét a fogyasztó lakhelye szerint illetékes magyar bíróság előtt érvényesíteni.
17. Vegyes rendelkezések

17.1. A jelen Szerződés alapján alkalmazandó jog a(z) magyar jog.

17.2. A Felek megállapodnak, hogy jogvita esetén, mielőtt a fenti 16. pontban leírt vitarendezési módszerek valamelyikéhez fordulnának, a tárgyalást megelőző (panasztételi) eljárásokat alkalmazhatják a viták rendezése érdekében mielőtt bírósághoz fordulnának. Ilyen esetben a Szerződés egyik Fele írásbeli Panaszt küldhet a másik Félnek a Szerződés megkötése során megadott címre (emailcímre) a vita felmerülésének napjától számított 10 (tíz) naptári napon belül. Amennyiben a Felek a tárgyalást megelőző (panasztételi) eljárások mellett döntenek, a Fél elvárásait alátámasztó dokumentumokat (azok szkennelt példányát) és (vagy) fényképeket csatolni kell az írásbeli Panaszhoz. A Panaszt kézhez kapó Fél köteles arra 10 (tíz) naptári napon belül indokolással ellátott írásos választ adni. A Panaszra adott írásos választ a Szerződés megkötésekor megadott emailcímre kell elküldeni. A Panaszra adott válaszhoz csatolni kell a benyújtott válasz indokolását igazoló dokumentumokat (azok szkennelt példányát) és (vagy) fényképeket.

17.3. Ha a Panaszra nem érkezik válasz a Szerződés 13.2. pontjában megállapított határidőre, vagy ha nincs egyetértés a kapott választ illetően, akkor az érdekelt Fél jogosult bírósághoz fordulni jogainak és törvényileg védett érdekeinek védelme érdekében.

17.4. A jelen Ajánlat 1. pontjában meghatározott kifejezéseket a Díjazásban és az Előfizetések leírásában a megfelelő jelentéssel kell alkalmazni, kivéve, ha másképpen kerültek meghatározásra a Díjazásban vagy az Előfizetések leírásában.

17.5. Ha az Ajánlat egy vagy több rendelkezése valamilyen oknál fogva érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, akkor azok érvénytelensége nem érinti az Ajánlat (Szerződés) többi rendelkezésének érvényességét, amelyek hatályban maradnak.
PLEASE NOTE: These Terms & Conditions only apply to the territory of Hungary. Therefore, they will not be legally binding in any other state.
Unless you're in Hungary, please check the Terms & Conditions applying to the country of your location.

Effective Date: January 20, 2023
Last updated: January 20, 2023

STANDARD TERMS AND CONDITIONS


WHOOSH MOBILITY HU Kft. is a company incorporated in Hungary and having registered office at 1133 Budapest, Váci út 76., Hungary, email address: help@whoosh.bike; telephone number: +3618088009. You can contact us at one of the contact following details provided in clause 14.

These Standard Terms and Conditions shall govern the use of Whoosh's services and Whoosh Micromobility Platform (collectively, the "Services") Whoosh offers (hereinafter, the "T&C" or "Terms & Conditions" ).

These Services are offered to individuals with legal capacity (a Hungarian citizen, foreign citizen, or stateless person (henceforth referred to as the "User") by WHOOSH (hereinafter referred to as the "Copyright Holder"). When the Copyright Holder and the User are referred to jointly, they will be mentioned as "Parties", and separately as a "Party".

Though this T&C, the Copyright Holder will allow the User to conclude a contract for one or both of the following Services:

Whoosh Micromobility Platform, comprising the mobile Android application and iOS application that allow Users to use the user functionality of the Whoosh Micromobility Platform, including searching for IMD, starting and ending an IMD ride, as well as other functions provided by the Mobile Application;

Whoosh Pass Subscription;

Lease (or Rental), whereby the Copyright Holder allows the User the right to own and use the IMD.

The User acknowledges and accepts to be bound by the T&C upon Formal Acceptance of each of the Services individually, as further specified in Section 3 of this T&C. Once the User formally accepts the T&C for each of the Services, an Agreement will be concluded between the Parties (hereunder, an "Agreement").

Place of the conclusion of the contract: Budapest, Hungary

(as amended on January 20, 2023)

1. Basic Terms and Definitions Used in the Agreement

1.1. Formal Acceptance is the full and unconditional acceptance by the User of the proposal (offer) to conclude an Agreement with the Copyright Holder on the conditions set forth in this document, the legal consequence of which is the conclusion of such an Agreement between the Parties. Formal Acceptance is expressed by the User in the ways further specified in Section 3 of this T&C.

1.2. Lease (or Rental) is the right to own and use the IMD [Individual Mobility Device – defined below] in accordance with the Agreement provided by the Copyright Holder to the User in accordance with its intended purpose, from the moment the Lease/Rental starts until the Lease/Rental ends, according to the rules determined by the Agreement. For the purposes of the Agreement, the terms "Lease" and "Rental" are used equivalently.

1.3. Direct Debit is a debiting of funds from a bank card specified by the User in pursuance of the terms and conditions of the Agreement. The withdrawal of funds is made without obtaining additional consent from the User, according to the rules and in the manner prescribed provided by the current legislation and this Agreement.

1.4. Booking is a function of the Mobile Application that ensures that the IMD selected by the User is registered to this User for the duration of the Booking.

1.5. Group Trip is a function of the Mobile Application that allows one User to take several IMD for Rent at once.

1.6. Agreement is the agreement between the Copyright Holder and the User that is concluded on the terms and conditions set forth in this T&C by way of the User's Acceptance of the T&C. By its legal nature, the Agreement will, depending on which Services are formally accepted by the User, either include elements of a license agreement (an agreement on granting the right to use the Mobile Application), or/and a short-term rental agreement for the IMD.

1.7. Limited-Speed Zone is the territory indicated in the Mobile application, within which the maximum speed of the IMD will be functionally limited to the value specified in the Mobile application using the software and hardware of the Copyright Holder. When entering the specified zone by crossing its border, the IMD will smoothly and automatically switch the speed mode to a slower one (corresponding to the speed limit), and when crossing the border when leaving the zone, it will return to the normal speed mode.

1.8. Ride Zone is the territory indicated on the map in the Mobile Application where the User can use the IMD under the Agreement. The use of the IMD by the User outside the Ride Zone is not provided for and is a breach of the Agreement.

1.9. Geographical zone is a zone that includes a separate city (a separate administrative-territorial unit) of the Whoosh service, within which the Subscription purchased by the User is valid. The boundaries of each Geographical Zone are determined by the boundaries of the corresponding city (administrative-territorial unit), with the exception of the following territories, each of which individually constitutes a single Geographical Zone.

1.10. Customer Support (also known as that "User Support Service") is the support service of the Copyright Holder that provides informational assistance to the User who reaches out by telephone or chat in a Mobile Application.

1.11. License is the non-exclusive right to use the Mobile Application provided by the Copyright Holder to the User in accordance with the Agreement on the conditions set forth in this T&C.

1.12. Whoosh Mobile Application (also referred to as the "Mobile Application") is the mobile Android application and iOS application that allow Users to use the user functionality of the Whoosh Micromobility Platform, including searching for IMD, starting and ending an IMD ride, as well as other functions provided by the Mobile Application. This term includes both the current version of the Mobile Application and all its subsequent updates and new versions.

1.13. Parking Place is a place (zone) marked on the map in the Mobile Application, where the functionality of the Mobile Application allows the User to complete the IMD Rental. This can be an area that is not equipped with a structure for fastening the IMD with a lock (Virtual Parking Place) or an area with such a structure installed (in particular, a bicycle parking place). It is not allowed to use elements that are not designed for this to fasten the IMD (for example, pillars, fences, railings). When placing the IMD in the Parking Space, the User is obliged to comply with the rules for correct parking specified in clause 4.4.15.1 of this T&C (including placing the IMD at the Parking point indicated on the map in the Mobile Application with a "P" sign.

1.14. Traffic Rules are the traffic rules approved by KPM-BM Decree No. 1/1975. (II. 5.) on road traffic rules with all subsequent changes and additions. In this T&C, a link to Traffic Rules means a link to the current version of the traffic rules (or, in the case when a different edition of the traffic rules is to be applied in accordance with current legislation, a link to the corresponding edition of traffic rules that is to be applied).

1.15. The Whoosh Micromobility Platform is the unified hardware and software complex , which includes a number of interconnected objects (the software and technical solutions ), including the Whoosh Mobile Application and the IMD.

1.16. Subscription (also "Whoosh Pass" or "Whoosh Pass Subscription") is a functionality of the Mobile Application that is activated at the discretion of the User, and upon activation of which the payment conditions and the amount of the license fee for the right to use the Mobile Application are changed in accordance with the conditions specified in the description of the Subscription, and upon activation, the other terms and conditions for the use of the Mobile Application specified in the Subscription description available in the Mobile Application are also changed.

1.17. User is an individual [physical person] with legal capacity (a Hungarian citizen, foreign citizen, stateless person) who has reached the age of 18 and is not under guardianship or trusteeship, who accepts (formally accepts) this T&C and, as a result of the formal acceptance of this T&C, is a Party to the Agreement.

1.18. The Copyright Holder's website is the website hosted on the Internet at: https://whoosh.bike/hu.

1.19. Individual Mobility Device (also "IMD") is a term that includes the concepts of an Electric Scooter (clause 1.21 of this T&C) and/or an Electric Bike (clause 1.22 of this T&C).

1.20. Tariffs are the conditions that establish the amount of remuneration of the Copyright Holder under the Agreement, including the license fee for granting the User the right to use the Mobile Application, as well as the payment for renting the IMD. The tariffs are available in the Mobile Application.

1.21. Electric Scooter is a sharable WHOOSH Electric Scooter that is equipped with an Internet of Things [IoT] controller (which is a proprietary solution of the Copyright Holder), provided to the User as an integral part of the Whoosh Micromobility Platform for temporary possession and use in accordance with the Agreement.

1.22. Electric Bike is a WHOOSH Electric Bike, equipped with an IoT-controller (which is a proprietary solution of the Copyright Holder), provided to the User as an integral part of the Whoosh Micromobility Platform for temporary possession and use in accordance with the Agreement.

1.23 Trial period is a period during which the Licensor allows the User to use the Subscription without charging a fee for such Subscription. Information about the duration of the Trial period is provided in the Subscription description available in the Mobile App.

1.24 Beginner Mode is a functionality, activation of which occurs at the discretion of the User and, upon activation of which, the amount of the license fee for the right to use the Mobile Application, the maximum IMD speed and other technical characteristics change in accordance with section 5.8.
2. Subject Matter of the Agreement

2.1. License

2.1.1. Under the Agreement, the Copyright Holder grants the User, for the duration of this Agreement, the non-exclusive right to use the Whoosh Mobile Application (as defined in clause 1.12 of this Agreement) within the limits established by the Agreement, and the User undertakes to pay remuneration to the Copyright Holder for the right that has been granted in accordance with the terms and conditions of the Agreement.

2.1.2. The user is given the right to use (taking into account the restrictions established by this section 2.1 of the T&C, including clauses 2.1.6 and 2.1.8, and the current legislation) of all elements of the Mobile application, including:
- the Mobile Application interface;
- design elements, including all graphic elements and original design solutions used in the visual displays showed by the program on the screen and in the interface of the Mobile application, as well as the arrangement of design elements in the Mobile application, etc .;
- the images, texts, information materials used in the Mobile Application and that are an integral part of it.

2.1.3. The Mobile Application can be used by the User solely in accordance with its purpose and functionality within the Whoosh Micromobility Platform throughout the entire territory on which the exclusive right to the Mobile Application is effective. At the same time, the functionality of the Mobile Application may differ depending on the specific territory of its use.

2.1.4. In accordance with the Agreement, the User acquires the right to use the Mobile Application in the territory and in the ways specified in this T&C, under the terms of a non-exclusive license, while the Copyright Holder retains the right to use the Mobile Application in the relevant territory and in the appropriate ways.

2.1.5. The exclusive right to the Mobile Application belongs to the Copyright Holder.

2.1.6. The User is not entitled to conclude sublicense agreements in relation to the Mobile Application or otherwise transfer the right to use the Mobile Application to third parties.

2.1.7. For the purposes of using the Mobile Application in accordance with the Agreement, the User is entitled to install the Mobile Application on an unlimited number of mobile devices.

2.1.8. The User is not entitled to decompile the Mobile Application or make changes to the source code of the Mobile Application, nor to reproduce, copy or distribute the Mobile Application.

2.2. Rental


2.2.1. Under the Agreement, the Copyright Holder transfers the IMD to the User for temporary possession and use, and the User accepts the IMD for use for consumer purposes (for personal needs) that are not related to the implementation of business activities. The transfer of the IMD to the User for Rental shall be carried out through the User's use of the functionality of the Mobile Application in the manner prescribed by this T&C.
2.2.2. The User is entitled to use the IMD only within the Ride Zone. Outside the specified territory, the use of the IMD is not allowed and without additional warning from the Copyright Holder is blocked using the functionality of the Whoosh Micromobility Platform.


3. Conditions and Procedures for Concluding the Agreement

3.1. The Formal Acceptance of the T&C shall be made by the User in electronic form in the manner prescribed by this section of the T&C, and shall entail the conclusion of the Agreement between the User and the Copyright Holder.

3.2. The Whoosh Micromobility Platform Services shall be concluded through the User adhering to the conditions established by the Agreement, without any conditions or qualifications. Acceptance of this T&C means that the User has read all the provisions of the Agreement related to the Whoosh Micromobility Platform Services, that it agrees to them and has unconditionally accepted to follow them. Upon Formal Acceptance of Whoosh's Micromobility Platform Services, the Copyright Holder will send a confirmation of registration of the registration to the User by email.

3.3. The acceptance of Whoosh's Micromobility Platform Services shall be carried out by the User by performing the following set of actions:

3.3.1. The User shall fill in the fields, providing the information necessary to register the User in the Mobile Application in accordance with the functionality of the Mobile Application;

3.3.2. The User shall be registered in the Mobile Application by pressing the appropriate button (the button "register", "ok" or a button with any other text designation that functionally ensures the registration of the User in the Mobile Application). At the same time, by pressing the appropriate button, the User confirms that it is fully familiar with the terms and conditions of this T&C and confirms its consent to conclude the Agreement.

3.4. For Rental Services, the User shall select a payment method in the "Payment" section and specify the details of its bank card. In order to confirm the correctness of entering the bank card data on the specified card, an amount of up to HUF [360] (1 euro) shall be blocked. Successful blocking of the above funds by the Copyright Holder is one of the conditions for the Formal Acceptance of this T&C. This amount of money shall not be counted as payment of the license fee and/or the rent under the Agreement and shall be unlocked within 24 hours. Formal Acceptance of Rental Services will occur in accordance with clause 7.1.2.

3.5. The Copyright Holder shall not be liable for cases when the T&C was not accepted, and the Agreement was not concluded due to the impossibility of processing the information and information provided by the User for technical reasons.

3.6. By accepting this T&C, the User confirms that any actions exercised in the Mobile Application under its account have been performed personally by the User. The User shall bear all risks related to the unauthorized use of the User's account or mobile device.

3.7. The person accepting the T&C must correspond to the criteria specified in clause 1.17 of this T&C. If the Copyright Holder's establishes that the person accepting the T&C does not correspond to these criteria, one of the following legal consequences shall occur:

● if the Agreement with the relevant person has not been concluded at the time when the relevant circumstance is established, the Formal Acceptance of the T&C shall be considered incomplete, and the Agreement shall be considered not to have been concluded, and access to the Mobile Application shall not be provided to the User;

● ● if the Agreement with the relevant person was concluded at the time when the relevant circumstance was established, the Copyright Holder shall be entitled to immediately terminate the access of the relevant person to the Mobile Application (including by blocking the account) and/or to refuse to execute the Agreement unilaterally.

3.8. If the Copyright Holder has doubts about the reliability of the data specified by the User during registration or of the bank card data, or about the ownership of the bank card by the User, as well as whether the person who registered in the Mobile Application meets the criteria specified in clause 1.17 of this T&C, the Copyright Holder shall be entitled to send a request for the User to provide his image (photo) obtained using the User's mobile device, and photos of the front side of the bank card (without the CVV/CVC).

3.9. The User shall be obliged to provide the Copyright Holder with the information requested by the latter in accordance with clause 3.8 of the T&C. Until the User provides the relevant information in an amount sufficient to eliminate the doubts of the Copyright Holder:

● if the Agreement with the User has not been concluded in accordance with this section 3, the Acceptance cannot be considered to have been completed by the User, and the Agreement cannot be considered to have been concluded. Access to the Mobile Application is not provided to the person formally accepting the T&C;

● if the Agreement with the User was concluded - the Copyright Holder shall have the right to suspend the User's access to the Mobile Application (including by blocking the User's account). After the User has provided all the necessary documents, the User's access to the Mobile Application shall be restored by the Copyright Holder.

3.10. As a consumer, the User acknowledges and expressly consents that, with the immediate performance and Formal Acceptance of the Rental Services, it loses the right of withdrawal, pursuant to Article 19 (1) a) of the Hungarian Government Decree No. 45/2014. (II. 26.).

  4. Rights and Obligations of the Parties

  4.1. The Copyright Holder Is Obliged to:

  4.1.1. Provide the User with access to the Mobile Application and the ability to use it in accordance with the terms and conditions of the Agreement, with the exception of the cases provided for by the Agreement (in particular, clause 3.8 of this T&C);
  4.1.2. Provide to the User through the Mobile Application information about the IMD, its main technical characteristics, location, the amount of the license fee, rental fees and other terms and conditions of the Agreement;
  4.1.3. Provide the User with the temporary possession and use of the IMD in a technically sound condition, accelerating to a maximum speed of up to 25 km/h (taking into account the Speed Limit Zones — clause 1.8 of this T&C);
  4.1.4. Independently bear the costs of maintaining the IMD arising in connection with its normal operation (except for the costs that are directly imposed upon the User by the Agreement);
  4.1.5. Properly fulfill the other obligations arising from the Agreement and provided by the current legislation.

  4.2. The Copyright Holder Is Entitled to:

  4.2.1. Verify the information, including the personal data provided by the User at the time of registration in the Mobile Application, as well as the other information specified in clauses 3.7-3.8 of this T&C;
  4.2.2. Suspend or terminate the User's access to the Mobile Application (including blocking the User's account) in the cases established by clauses 3.6 and 3.8 of this T&C if the User has debts under the Agreement, as well as if the Copyright Holder suspects fraudulent actions using the User's account or illegal actions in relation to the IMD, other users or third parties, as well as if there are any of the grounds for termination of the Agreement by the Copyright Holder specified in clause 9.2 of this T&C;
  4.2.3. Process the User's personal data provided at the time of registration in the Mobile Application, as well as that obtained during the conclusion and execution of the Agreement;
  4.2.4. Carry out a check of the User's debt under the Agreement, as well as under other agreements between the User and the Copyright Holder, if any were concluded;
  4.2.5. Monitor the safety of the IMD, as well as its technical condition, and monitor whether the operation of the IMD complies with the purposes established by this Agreement;
  4.2.6. Refuse to conclude the Agreement if the User provides the data required for registration inaccurately or incompletely when registering in the Mobile Application;
  4.2.7. Refuse to conclude the Agreement, or to suspend or terminate its validity if the User has a debt arising from the Agreement and/or other agreements concluded between the User and the Copyright Holder until the debt is repaid in full, as well if the User breaches the other terms and conditions of this Agreement;
  4.2.8. To unilaterally amend the T&C (Agreement) (including the price, license fees and rent, and the terms of renting the IMD) by posting a new version of this T&C containing the amended terms and conditions of the Agreement on the Site of the Copyright Holder at https://whoosh.bike/terms_hu/hu and/or in the Mobile Application. The new version of this T&C will be sent to Users by email at least within 15 days in advance to the entry into force of the amendments, together with the reasons for such amendments. The User is informed that it has the right to terminate, without penalty, this Agreement upon being notified of the amendments made by the Copyright Holder to the Services. Continued use of the Mobile Application by the User upon being notified of the shall be deemed to be acceptance to the amendments that have been made, since silence will be deemed as acceptance. In case the User does not terminate the Agreement, it bears the risk for not familiarizing itself with the changes to the Agreement.
  4.2.9. If the User takes the IMD more than 1 kilometer outside the Ride Zone or in other cases that cause the Copyright Holder to reasonably suspect theft of the IMD, it shall be entitled to block the movement of the IMD (including with the help of the Copyright Holder's software and hardware) and to notify law enforcement agencies about the fact of theft, and to employ the other methods for protecting its rights that are provided for by the legislation of Hungary;
  4.2.10. If the Copyright Holder has sufficient reason to believe that the User may commit fraudulent actions, as well as if there are other manifestations of the User's bad-faith behavior (including the use of the IMD or the Mobile Application not in accordance with their purpose or another breach of the Agreement by the User), it shall be entitled to terminate performance under the Agreement unilaterally by notifying the User via the Mobile Application, as well as to suspend the User's access to the Mobile Application, to block the movement of the IMD using the software and hardware of the Copyright Holder (including without termination of the Lease), and, if necessary, also to forcibly terminate the Rental of the IMD by the User.
  4.2.11. Put the IMD into power saving mode (decrease the speed) if the battery charge drops to a critically low level, depending on the model of the IMD.
  4.2.12. If the Copyright Holder has doubts about the legality of the use of the registered account, the Copyright Holder shall have the right to send a request by means of the Mobile Application or e-mail specified by the User when registering in the Mobile Application in order to provide additional information about the User's identity, as specified in clause 3.7. above. The Parties have agreed that if there is a failure to provide a response to the request within 24 hours from the moment it was sent, the Copyright Holder shall if the right to suspend by blocking the User's account, and after three days from the moment of sending the corresponding request, to terminate this Agreement.
  4.2.13. Reduce the maximum speed of the IMD if the IMD enters the Limited-Speed Zone (clause 1.7 of this T&C).
  4.2.14. The Copyright Holder has the right at any time, upon notifying the User of the availability of any functionality or security updates to the Mobile Application, to refuse to perform the Agreement, on whose mobile device an old (not updated) version of the Mobile Application is installed, or for a User whose mobile device is recognized as unsafe for the Mobile Application. Where the User fails to install these updates, Copyright Holder shall not be liable for any lack of conformity of the Mobile Application resulting from such lack of relevant update.
  4.2.15. Forcibly terminate the User's Rental of the IMD and block the movement of the IMD using software and hardware if the duration of the IMD Rental exceeds 4 (Four) hours.

  4.3. The User Is Entitled to:
  Use the Mobile Application and the IMD on the terms and conditions provided for by the Agreement.

  4.4. The User Is Obliged to:
  4.1.4. Before using the IMD, inspect it for damage, check the technical condition of the IMD and its suitability for use, including within the framework of a zero trip (clause 6.5 of this T&C);
  4.4.2. If the IMD is damaged, otherwise impaired or shows defects prior to use, the User must notify the Copyright Holder and send photos to the Copyright Holder via the Customer Support Chat in the Mobile Application. If, prior to the start of use, the User did not notify the Copyright Holder about the existing damage or other deterioration of the IMD, the User pleads guilty to causing the damage during its Rental of the IMD if such were subsequently discovered by another User or the Copyright Holder, with the exception of non-apparent or non-recognisable defects
  4.4.3. Comply with the procedures provided for in Section 7 of this Agreement for accepting the IMD for Rental and completing the Rental;
  4.4.4. Use the IMD in strict compliance with its intended purpose;
  4.4.5. Not to transfer the IMD for use to third parties under sublease, as well as to use the IMD personally, except in cases of Group Trips;
  4.4.5.1 The User shall not be entitled to transfer the IMD for use to third parties under the age of 18 years;
  4.4.6. Ensure the safety of the IMD from the moment it is accepted for Rental until the termination of the Rental;
  4.4.7. Take care when using the property of the Copyright Holder, as well as take measures to prevent damage to the property of the Copyright Holder. In connection with this, the following actions are prohibited to the User:
  4.4.7.1 The User is prohibited from using the IMD on uneven surfaces, outside sidewalks and paved paths, to ride over any pits, potholes, bumps, or other irregularities that differ from the road bed by more than 3 cm, as well as those with sharp drop-offs at the edges, or other features of the road bed that create an additional load on the wheels of the IMD, and puddles with a depth of more than 1 cm, regardless of the possibility of external determination of depth;
  4.4.7.2. The User is prohibited to use the IMD for riding off-road or on rugged terrain;
  4.4.7.3. The User is prohibited from, perform acrobatic stunts, jumping, hitting obstacles, curbs, or steps; using the IMD in competitions; drifting; put the electric motor into motion by pressing the power trigger when the Electric Scooter is not moving;
  4.4.7.4. The User is prohibited from using the IMD for transportation, or towing cargo; moving with more than one person on the IMD, as well as transporting children and animals; moving on the IMD if the total weight (with clothes, bag, backpack, etc.) exceeds 100 kg;
  4.4.7.5. After the end of the rental, the user is prohibited from leaving the IMD in hard-to-reach places (an entrance, closed area, etc.), from fastening it to unauthorized structures (railings of passages, entrance groups of shops and entrances, window bars, etc.) or to otherwise block the IMD;
  4.4.7.6. The User is prohibited from folding the IMD (including using the standard mechanism);
  4.4.7.7. The User is prohibited from removing stickers, identification numbers, barcodes, as well as applying labels, sticking stickers, making marks, damaging the paintwork of the IMD, or getting it dirty (except for normal dirtying of the platform with street shoes);
  4.4.7.8. The User is prohibited from allowing the battery of the IMD to be completely discharged;
  4.4.7.9. The User is prohibited from using technologies or taking actions that may harm the Site of the Copyright Holder, the Mobile Application, the IMD, or the other property of the Copyright Holder;
  4.4.7.10. The User is prohibited from making any changes to the Mobile Application, as well as to the IMD or its individual parts, from changing any characteristics, and from making improvements to or from worsening the IMD;
  4.4.7.11. During the Rental Period, the User shall not be entitled to leave the IMD motionless outside a Parking Place for more than 30 minutes (if the Rental is not completed).
  4.4.8. Immediately notify the Copyright Holder via the Mobile Application about any damage to the IMD during Rental, disconnection of any of the systems, or other malfunctions or road accidents involving the IMD; and of violations of the functioning of the Mobile Application. In such circumstances, the User must stop using the IMD, and it is required to inform the Copyright Holder via the support chat in the Mobile Application or by email at help @whoosh.bike;
  4.4.9. Take appropriate measures to protect its Mobile Application account, including the username and password, from unauthorized use by others, and immediately inform the Copyright Holder of the relevant information if such use is detected;
  4.4.10. The User is not entitled to transfer its account data to third parties;
  4.4.11. Use the Mobile Application only within the limits established by the Agreement and not violate the exclusive right of the Copyright Holder to the Mobile Application;
  4.4.12. Monitor the updates of information on the Site of the Copyright Holder, as well as in the Mobile Application;
  4.4.13. Pay the license fee and rental fees in a timely manner, in accordance with the terms and conditions of this Agreement, and to pay the other payments stipulated by the Agreement, and to provide that there are sufficient funds on the bank card specified by the User in pursuance of the terms and conditions of this Agreement to pay for the Rental of the IMD and pay the license fee ;
  4.4.13.1 Pay in full for the Rental of the IMD in a timely manner in compliance with the terms and conditions of this Agreement, even if the IMD has switched to economy mode due to a decrease in the charge, or if it has switched off due to the fact that it was discharged during the previous Rental period by this User;
  4.4.14. Upon completion of the use and termination of Rent, the User is obliged to correctly park the IMD.
  4.4.15.1. For the purposes of clause 4.4.14 of this T&C, the correct parking of the IMD means that the User shall perform all of the following actions:
  ● the IMD's approach to the Parking point indicated on the map in the Mobile Application with the "P" sign;
  ● if there is a lock on the IMD and if the Parking Place is not Virtual (clause 1.13 of this T&C) the User is obliged to attach the IMD to a closed part of the parking structure;
  ● pressing the "Finish" button in the Mobile Application (or a button of the corresponding functionality with a different name, if it is named differently in the Mobile Application);
  ● sending photos to the Copyright Holder using the Mobile Application that confirm the correct parking of the IMD;
  ● placing the IMD so that it does not interfere with the movement of pedestrians and/or vehicles (for example, the IMD should be located as close as possible to a wall, fence, or sidewalk edge and oriented along a wall, fence, sidewalk edge, and not perpendicular to them)
  4.4.15.2. For the purposes of clause 4.4.14 of this T&C, the IMD shall be considered to have been parked incorrectly if the User has committed at least one of the following violations:
  ● The IMD is left outside the Ride Zone;
  ● The IMD is left outside the Parking Point indicated on the map in the Mobile Application;
  ● The IMD equipped with a lock and left in a non-Virtual Parking Place is not secured with a cable and/or if the IMD's lock is not closed;
  ● The User has not completed the Rental in the Mobile Application and the IMD is left motionless for more than 30 minutes;
  ● The User has completed the Rental, but the photos to confirming correct parking have not been sent in the Mobile Application or in the chat with the User Support Service in the Mobile Application;
  ● placing the IMD in a way that interferes with the movement of pedestrians and/or vehicles.
  4.4.15.3. If it is impossible to park correctly for valid reasons related to technical difficulties with the operation of the Mobile application or the IMD itself, after receiving confirmation from the Support Service, the IMD can be parked on the side of the road or on a sidewalk, but in such a way that its positioning does not impede the movement of pedestrians and/or vehicles. The user should not allow the IMD to be parked on tramways, at railway crossings, in tunnels, on overpasses, bridges, viaducts, at pedestrian crossings and closer than 5 m in front of them; near dangerous turns on a roadway; on the lane for cyclists; at the intersection of roadways and closer than 5 meters from the edge of the roadway that is intersected; closer than 15 meters from the places where fixed-route vehicles stop or of passenger taxi parking spots.
  4.4.15.4. The User must immediately notify the Copyright Holder via a chat with the User's support service in the Mobile Application if the IMD has been parked in accordance with clause 4.4.15.3 of this T&C, as well as regarding the reasons that caused the need for such parking (which prevented correct parking).
  4.4.16. The IMD must be returned to the Copyright Holder in a technically sound condition, without any damage, using the procedures stipulated by the Agreement, including clause 4.4.14 of this T&C;
  4.4.17. While using the IMD, the User is obliged to comply with the traffic rules and be responsible for their violation. In this regard, when using the IMD, the User, in particular, is obliged to:
  ● drive along bicycle or bicycle/pedestrian paths or in the lane for bicycle riders;
  ● if there are no bicycle paths or pedestrian/bicycle paths, or if there is no opportunity to move along them or along the right edge of the roadway, driving on the road shoulder is allowed;
  ● if there is no bicycle path or pedestrian/bicycle path, or there is no opportunity to move along them or along the right edge of the roadside or road shoulder, movement on a sidewalk or footpath is allowed;
  ● if movement on a sidewalk, footpath, roadside or within pedestrian zones endangers or interferes with the movement of other persons, it is necessary to dismount and yield to pedestrians;
  ● when driving in the dark or in conditions of insufficient visibility, it is necessary to turn on the headlight and the IMD's flashlight, and it is also recommended to have objects with reflective elements on you and to ensure the visibility of these objects to other road users;
  ● comply with the other applicable provisions of traffic rules, including provisions that are not directly listed in this T&C, and to independently bear liability for their violation.
  4.4.18. To prevent dangerous situations and traffic violations, the User is prohibited from:
  ● operating the IMD while under the influence of alcohol, drugs, toxicity or any other kind of intoxication, as well as refusing to undergo a medical examination at the request of an authorized official;
  ● operating the IMD without holding the steering wheel with at least one hand;
  ● crossing the roadway along elevated, underground or other pedestrian passageways without dismounting from the IMD.
  4.4.18.1. Both during the Rental Period and outside the Rental Period, the User is prohibited from transporting the IMD in a car, bus, trolleybus, taxi or in any other means of transport (in any other way), to go take the IMD down into the metro, to ride on it or carry/haul it inside buildings, restricted areas, etc.
  4.4.18.2. If the IMD exits (moves in any other way) outside the Travel Zone, the User is obliged to immediately return the IMD to the Ride Zone. The time spent by the IMD outside the Ride Zone is included in the Rental Period and is subject to payment.
  4.4.19. Prevent harm to the life, health and property of third parties, including other road users. If harm is caused by using the IMD, the User is liable in the manner prescribed by the current legislation of Hungary.
  5. Payment Amount, Procedures and Form of Payment

  5.1. Payments shall be made in accordance with the procedures and under the conditions determined by the current legislation and the rules of the relevant payment systems. Non-cash payments under the Agreement, including the payment of the license fee, rental fees, contractual penalties and other payments provided for by the Agreement, shall be made in accordance with the Tariffs by the following methods: direct debiting of funds from the User's bank card; Apple Pay; Google Pay; promo codes in the Mobile Application.

  5.2. When accepting this T&C, the User expresses its unconditional acceptance to the sending by the Copyright Holder of orders, requests, claims to the User's bank, as well as to the direct debiting of funds that make up the license fee, rental fees, contractual penalties and other payments provided for by the Agreement.

  5.3. The amount of the license fee and rent as well as the procedures for their payment shall be governed by this section 5 of the T&C, as well as by the Tariffs and, if the User activates the Subscription, the description of the Subscriptions available in the Mobile Application. If the provisions of the T&C contradict the provisions of the Tariffs and the description of the Subscriptions, the provisions of the Tariffs and the description of the Subscriptions shall prevail. In the event of a conflict between the provisions of the Tariffs and the description of the subscriptions, the descriptions of the Subscriptions shall prevail.
  5.3.1. If applicable, the choice of a specific Tariff may also change the terms of use of the Mobile Application (a description of the Tariff is available in the Mobile Application). Such conditions may include conditions on the number of IMDs that the User may rent as part of a Group Trip; the duration of the Booking period; the cost of Insurance; cancellation of the blocking on the User's bank card of the deposit provided for in paragraph 5.8. of this T&C, as well as other conditions specified in the Tariff description.
  5.3.2. If the User activates the Beginner Mode, the license fee is calculated in accordance with the conditions specified in the Mobile Application.

  5.4. License Fee
  5.4.1. For the License provided in accordance with the Agreement, the User shall pay to the Copyright Holder license fee in the amount established by the Tariffs.
  5.4.2. The license fee includes the following components:
  5.4.2.1. If the User has not purchased any of the available Whoosh Pass Subscriptions:
  (a) a fixed payment in the amount established by the Tariffs charged to the User for each start of a new IMD Rental (unlocking the IMD, start of the trip);
  (b) a license fee calculated for each 1 minute of using the Mobile Application during the IMD Rental period in accordance with the rate specified in the Tariffs (per minute rate).
  5.4.2.2. If the User purchases any of the available Whoosh Pass Subscriptions:
  (a) the fee for the Subscription, the amount and procedure for payment of which is determined by clause 5.6.3 of this T&C, as well as the Tariffs and description of the Subscription;
  (b) the license fee in accordance with the per-minute rate specified in clause 5.4.2.1 (b) of this T&C;
  (c) the Tariffs and/or the description of the Subscription may provide for the complete cancellation of the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this T&C for the duration of the Subscription. In this case, during the validity period of the corresponding Subscription, such license fee shall not be charged and must not be paid, and it is not included in the amount of the license fee. If the Tariffs and/or the description of the Subscription do not provide for the complete cancellation of the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this T&C, the corresponding payment shall be included in the license fee.

  5.5. Rental Fees
  5.5.1. The amount of the rental fees for the IMD Rental depends on the actual time of the IMD Rental by the User and is calculated based on the established tariff for 1 minute of Rental. The corresponding rental tariff is dynamic and may depend on various factors, including the level of demand for the IMD and the battery level of the IMD as of the time of the start of the trip. The specific tariff to be applied to the IMD Rental is indicated in the Whoosh Mobile Application when the User chooses the IMD, but before the start of the Rental.

  5.6. Whoosh Pass Subscriptions
  5.6.1. The User has the right, using the functionality of the Mobile Application, at any time during the period of validity of the Agreement to purchase a Whoosh Pass Subscription in accordance with one of the options available in accordance with the description of the Subscriptions (to activate the Subscription). Only one Subscription can be activated at a time. Formal Acceptance of Whoosh Pass Subscription Services occurs at the moment the User activates a Subscription. Upon activation of the Subscription, Copyright Holder will send a confirmation to the User by email.
  Furthermore, the User is entitled to purchase a new Subscription during the validity period of the previously activated Subscription. In this case, the fee for the newly purchased Subscription shall be debited at the time of its purchase, and the activation of a new Subscription shall be carried out on the day following the last day of the validity period of the previous Subscription.
  5.6.1.1. The Subscription action will be available to the User only within a single Geographical area of IMD use. The geographical area of the User's location is determined using the functionality of the Mobile Application in automatic mode.
  If the User is not located in the Geographical area where the IMD can be used under the Agreement, it will be impossible to purchase a Subscription.
  5.6.1.2. Unless otherwise stated in the description of the Subscription, the User may use its account only once to try the Subscription without being charged.
  5.6.2. Activation of the Subscription entails a change in the terms of the Agreement for the duration of such a Subscription in accordance with the description of the Subscription, including the following changes (unless otherwise specified in the description of the Subscription):
  5.6.2.1. Changing the conditions regarding the amount of the license fee in accordance with clause 5.4.2.2 of this T&C;
  5.6.2.2. Other conditions specified in the description of the Subscription. Such conditions may include conditions regarding the number of IMD that the User can accept for Rental within the framework of a Group Trip; the duration of the Booking period; the cost of Insurance; canceling the block on the User's bank card of the deposit provided for in clause 5.7 of this T&C, as well as other conditions.
  5.6.3. At the moment of activation of the Subscription option selected by the User, excluding the Trial period, the User's bank card will be charged the Subscription fee specified in clause 5.4.2.2 (a) in the amount specified in the Subscription description. In the cases established by the second paragraph of clause 5.6.1 of this T&C, the Subscription fee shall be debited from the User's bank card at the time of purchasing such a Subscription in the Mobile Application, but before activating such a Subscription.
  5.6.4. The Whoosh Pass Subscription selected by the User shall be valid for the period specified for a specific type of Subscription in the Subscription description, and it is activated using the following procedures:
  ● from the activation of the Trial period;
  ● from the moment the full amount of the Subscription fee is received on the bank account of the Copyright Holder, if the Subscription previously purchased by the User is not valid at the time the User pays the Subscription fee;
  ● from the day following the last day of the validity period of the previous Subscription, if the Subscription previously purchased by the User is valid at the time the User pays the Subscription fee;
  5.6.5. In case of insufficient funds on the User's bank card to pay for the Subscription, including the Trial period, activation and/or purchase of the Subscription is not carried out.
  5.6.6. At the end of the validity period of the Subscription, the corresponding Subscription is reactivated for the same period automatically (prolongation of the Subscription) if:
  • the User has not disabled the renewal of the Subscription in the Mobile Application;
  • the terms of the current Subscription have not been changed by the Copyright Holder in accordance with clause 5.6.8 (in particular, if, as a result of such changes, the T&C and/or the description of Subscriptions no longer provide for Subscriptions on terms corresponding to the terms of the current Subscription);
  • before the end of the validity period of the current Subscription, the User has not acquired a new Subscription (paragraph two of paragraph 5.6.1 of this T&C). In this case, the terms of the Subscription for each new period of its validity shall be determined by the conditions contained in the description of the corresponding Subscription on the date of its payment for the corresponding period (regardless of the date of its activation). The User is obliged to independently monitor changes in the terms of the Subscription in the Mobile Application and, if there is a disagreement regarding the change in such conditions, disable the automatic prolongation of the Subscription.
  5.6.6.1. The User may refuse to purchase (renew) the Subscription via the Mobile App before the expiration of the trial period of the Subscription. If the User uses the Trial period, the Rights Holder will separately inform the User by push notification of the end of the Trial period 24 (twenty-four) hours before the calculation of the Subscription Fee for the next period in accordance with paragraph 5.6.3. of this T&C.
  5.6.7. Prolongation of the Subscription in accordance with clause 5.6.6 shall be carried out subject to the debiting of the subscription fee from the User's bank card, while the Subscription shall be considered to have been extended for the next period from the moment the corresponding payment is received to the settlement account of the Copyright Holder. If there are insufficient funds on the User's bank card to pay for the Subscription, the Subscription will not be automatically prolonged.
  5.6.8. The Copyright Holder has the right at any time to unilaterally change the terms and conditions of the Subscription by posting a new version containing the amended terms of the Subscription on the Copyright Holder's Website at https://whoosh.bike/terms_hu/hu or on the Mobile Application. The new version of the terms and conditions of the Subscription will be emailed to Users at least 15 days in advance of the changes becoming effective, along with the reasons for the changes. Users are advised that they have the right to disagree with the change to the terms of the Subscription and to terminate the terms of the Subscription without penalty upon receipt of notice from the Copyright Holder of the changes to the terms of the Subscription. If the User continues to use Subscription after receiving such notice, User will be deemed to have accepted the changes, as silence will be deemed to be acceptance.
  5.6.9. The User has the right at any time during the validity period of the Subscription to unilaterally refuse the automatic prolongation of the Subscription by disabling the corresponding function in the Mobile Application.
  5.6.10. The Copyright Holder is entitled to unilaterally cancel the automatic prolongation of the Subscription for the next period in the following cases:
  5.6.10.1. if the User has never accepted the IMD for Rent during the current period of the Subscription;
  5.6.10.2. if the User violated the Agreement during the current period of validity of the Subscription.
  5.6.11. The Copyright Holder is entitled to unilaterally terminate the Subscription before the expiration of its validity period if a violation of the Agreement was committed by the User during the Subscription validity period.
  5.6.12. The Copyright Holder is not responsible for cases when, for technical reasons, the fee for the Subscription from the bank card has not been debited and the Subscription has not been activated (including for the next period using the procedures for prolongation).
  5.6.13 Pursuant to Section 20 (2) b) of Government Decree No. 45/2014. (II. 26.), the User, as a consumer, has a statutory withdrawal right to cancel the Subscription within 14 daysafter the date the Copyright Holder sent a confirmation of Formal Acceptance to the User by email in accordance with clause 5.6.1 above. However, the User acknowledges that Subscription Services will be performed immediately as from the first Booking of an IMD. The User expressly accepts that, if it uses an IMD within the period of 14 (fourteen) days from the first Booking of an IMD and requests the withdrawal of the contract, will have to pay for the services actually provided until the moment of communication of withdrawal. If the User withdraws from the contract within 14 days without having placed a Booking, it will receive a full refund of the costs charged for the Subscription.
  5.6.14. If the User wishes to exercise its withdrawal right in accordance with clause 5.6.13., it may use the form below. The use user should fill in the form and revert it to the Copyright Holder at the following address:
  Model Withdrawal Form
  To : WHOOSH
  I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw from my/our (*) contract of sale of the following goods (*)/for the provision of the following service (*):
  Ordered on (*)/received on (*):
  Name of consumer(s):
  Address of consumer(s):
  Signature of consumer(s) (only if this form is notified on paper):
  Date:
  (*) Delete as appropriate.
  5.6.15. From the moment when the Subscription is terminated, the relations of the Parties shall be governed by the terms of the Agreement without applying the terms and conditions contained in the description of the Subscriptions.

  5.7. Beginner mode
  5.7.1. When making the first 3 (Three) trips after registering in the Mobile Application, the User has the right to activate the Beginner Mode, unless otherwise specified by the Tariff.
  5.7.2. Beginner Mode is activated using the functionality of the Mobile Application by pressing the appropriate button ("Beginner Mode" button) or by switching the IMD to energy saving mode after the start of the trip.
  5.7.3. After activating the Beginner Mode, the backlight, headlight and IMD lamp turn on, and the maximum speed of the sim is limited to 15 km/h.
  5.7.4. Activation of the Beginner Mode also entails a change in the conditions regarding the amount of the license fee, in accordance with clause 5.3.2 of this T&C.
  5.7.5. When traveling in a group, the number of IMDs accepted for Rent is equal to the number of individual trips.
  5.7.6. Starting from the 4th (Fourth) trip, the activation of the Beginner Mode will not be available to the User.

  5.8. Blocking of the Deposit
  5.8.1. In order to guarantee the payment of the license fee, as well as the rental fee, the Copyright Holder has the right to block on the User's card an amount of up to HUF [5,400] (15 (fifteen) euro) at the time of the start of the Rental. The Copyright Holder shall unblock this amount after the trip has been paid for in full by the User (including the license fee and rental fee charged as a result of the trip), and the funds shall remain on the User's bank card.
  5.8.2. If the aggregate amount of the license fee and rental fee charged during the trip is less than HUF [1,100] (3 euro), the Copyright Holder shall have the right to remove the blocking of the deposit before the User pays for the trip.
  5.8.3. If there are insufficient funds on the User's bank card to pay for the trip (including license fees and rental fees) at the time of their debiting in accordance with section 5.8 of the T&C, the amount of the deposit specified in clause 5.8.1 may be debited by the Copyright Holder in full for the trip or in the part covering shortfall in the amount necessary to pay for the trip.

  5.9. Procedures for Debiting Funds at the End of a Trip
  5.9.1. At the end of the trip, the following payments charged during the trip shall be debited from the User's bank card:
  - the license fee specified in clause 5.4.2.1 (a) of this T&C (if applicable);
  - the license fee specified in clause 5.4.2.1 (b) of this T&C;
  - the rental fee specified in clause 5.5.1 of this T&C.
  5.9.2. The funds specified in clause 5.9.1 shall be debited immediately after the termination of the Rental. If the total amount of payments specified in clause 5.9.1 of this T&C during the Rental of the IMD actually exceed HUF [1,100] (3 euro), the Copyright Holder has the right to debit (including during the Rental) funds in the amount of HUF [1,100] (3 euro) from the User's account every time the specified limit is exceeded, up until the User terminates the Rental.
  5.9.3. In the event of a lack of funds to pay the payments specified in clause 5.9.1 of this T&C, or the impossibility of debiting them from the User's account, as well as if the User's debt reaches an amount of more than HUF [1,100] (3 euro), The Copyright Holder is entitled to forcibly terminate the IMD Rental Services and restrict the User's access to the Mobile Application Services by blocking the account that does not allow the prolongation of the Rental until the User fully pays for the resulting debt under the Agreement.

  5.10. Contractual penalty Debiting Procedures
  5.10.1. At the moment a violation of the Agreement by the User is detected, for which a contractual penalty is provided for by the terms and conditions of the Agreement, the Copyright Holder has the right to debit the amount of the corresponding contractual penalty from the User's bank card. If there are insufficient funds on the User's bank card, funds shall be debited to pay the contractual penalty in installments as funds are received on the User's card.
  5.10.2. If, after debiting the contractual penalty in accordance with clause 5.10.1 of this T&C, the Copyright Holder establishes the unreasonableness of such debiting (in particular, due to the absence of a violation of the Agreement by the User or the absence of the User's fault in committing the corresponding violation), the Copyright Holder shall refund the money debited from the User's bank card to pay for the contractual penalty. Such a return must be made by the Copyright Holder no later than 10 calendar days from the date the User sends the corresponding claim to the Copyright Holder using the Mobile Application.
  6. Term of Lease (Rental) of the IMD

  6.1. The rental period for the IMD is calculated in minutes and hours. The maximum rental period for the IMD cannot exceed 4 (Four) hours. Upon the expiration of the specified period, the Copyright Holder is entitled to forcibly terminate the Rental by the User of the IMD and block the movement of the IMD using software and hardware.

  6.2. The IMD rental period shall be calculated from the moment the User clicks the "Start Ride" button in the Mobile Application (or a button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) until the User stops renting the IMD by pressing the "Finish" button (or a button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) in the Mobile Application, taking into account clause 6.3 of this T&C, and, upon request of the Copyright Holder in the Mobile Application, by sending a photo of the general view of the parked IMD through the Mobile Application as confirmation.

  6.3. Pressing the "Finish" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) results in the termination of the Rental only if the IMD is located in the Parking Zone indicated on the map in the Mobile Application. If the IMD is outside such a zone, pressing the corresponding button will not result in the termination of the Rental and the Rental period will continue until its completion by the User in the proper manner.

  6.4. The User is not entitled to use the IMD outside the Rental period determined in accordance with clause 6.2 of this T&C.

  6.5. In order to check the technical condition of the IMD, the User is given the opportunity for a free test movement of the IMD within 70 seconds from the moment the ride starts for a distance not exceeding 100 meters. A trip completed by the User during the period of such trial use (that is, a ride simultaneously less than 70 seconds long and with a distance of fewer than 100 meters) shall not be recognized as the IMD Rental in accordance with the Agreement (hereinafter — a "Zero Trip"). The rental and license fees for a Zero Trip, including the license fee provided for in paragraph 5.4.2.1 (a), shall not be accrued and shall not be collected. If the parameters of the Zero trip (any of the parameters — time or distance) are exceeded within a particular trip, such a trip is not Zero and it shall be recognized as the IMD Rental, the period of which is calculated in accordance with clause 6.2 of this T&C.
  6.5.1. A completed zero trip is not counted in the number of trips in accordance with clause 5.7.1 of the T&C.
  7. IMD Acceptance and Transfer Procedures

  7.1. Acceptance and transfer of the IMD from the Copyright Holder to the User within the framework of the Rental shall be carried out as follows:

  7.1.1 The User, using the Mobile Application, selects a specific IMD on the map. Using the phone camera, the User scans the QR code or NFC tag using the phone's NFC reader placed on the IMD. At the same time, the following information about the selected IMD is displayed in the Mobile Application: the location, tariff, charge level, as well as information about the choice of the Insurance service (the possibility of deactivating the service). When choosing an IMD, the User must check the sufficiency of funds on the bank card linked to its account in the Mobile Application.
  7.1.1.1 Using the Mobile Application, the User can book a specific IMD at the tariff and for the period indicated in the Mobile Application. The booking can be canceled by the User through the Mobile Application. If the Booking is not canceled and the IMD is not accepted for Rental by the User before the end of the Booking period, the Booking ends.
  The Copyright Holder is entitled to refuse a Booking to the User if the User has previously canceled one or more Bookings in a row.
  It is allowed for one User to book several IMD.
  7.1.1.2 It is allowed for one User to rent more than one IMD using one account — a Group Trip. In this case, the User can only transfer the IMD for driving to a third party who has reached the age of 18. In the case of a Group Trip, the User, and not the third party to whom the IMD was transferred, shall be responsible for all the property of the Copyright Holder and for compliance with the terms of use of the IMD under the Agreement. All monetary obligations associated with the use of several IMD (including payment of license fees, rental fees, as well as penalties for violation of the Agreement during a trip started from the User's account) are assigned to the User and cannot be assigned by the User to a third party to whom the User actually transferred control of the IMD during the Rental.
  At the start of a Group Trip, each Rental is started, as well as ended, by the User separately. The maximum number of rented IMD for a Group Trip in one account is 3 (Three), and it can be increased with the purchase of a Subscription by the User, if this is provided for by the description of the corresponding type of Subscription.
  7.1.2. At the moment of pressing the "Start Ride" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application), the User acknowledges and agrees to formally accept to be bound by this T&C and by the selected IMD and tariff applied in connection with its use (in relation to both the license fee and rental fee).

  7.2. Acceptance and transfer of the IMD from the User to the Copyright Holder at the end of the Rental shall be carried out as follows:
  7.2.1. The User shall park the IMD at the Parking Point marked on the map in the Mobile Application with the "P" sign, it shall press the "Finish" button in the Mobile Application (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application), and at the request of the Copyright Holder it shall send a photo of the general view of the parked IMD through the Mobile Application, and it shall also fasten the IMD with a lock to the parking place (to the closed part of the structure so that the cable makes it impossible to use the IMD without first opening the lock) if there is a lock and if the parking is not Virtual.
  7.2.2. Provided that the User parks the IMD correctly in accordance with clause 4.4.14 (taking into account clauses 4.4.15.1-4.4.15.4) of this T&C, after the Copyright Holder receives photos of the general view of the parked IMD, confirming correct parking, (if requested by the Copyright Holder), the IMD is considered to have been properly transferred by the User to the Copyright Holder.
  7.2.3. Upon completion of the Rental by the User, the User receives a message from the Copyright Holder in the Mobile Application indicating the amount to be paid (including the amount of the license fee and rent). In this case, the User's receipt of the corresponding message is not a confirmation of the Copyright Holder of the correct parking of the IMD by the User. Violations of the Agreement related to the parking of the IMD may be identified by the Copyright Holder after the end of the Rental.

  7.3. Electric Scooters and Electric Bikes are insured in order for Users to conclude a Rental Agreement. Coverage provided by the Copyright Holder is provided to the User free of any extra charges and consists of two different insurances and coverages: (i) a personal accidents policy ;(ii) and a civil liability policy insurance. Upon Formal Acceptance (registration) of Whoosh Micromobility Platform Services, Users are automatically eligible for the Insurance above. Users will become covered by the Insurance whenever an IMD is booked in accordance with clause 7.1.2. Insurance policies are hereby incorporated by reference to this T&C. To learn more about the details, coverage conditions and costs of the Insurance, the User must select the following link: https://whoosh.bike/insurance_hu/hu.
  8. Liability of the Parties under the Agreement

  8.1. The Parties shall be liable for non-fulfillment or improper fulfillment of the obligations provided for by this Agreement and by the legislation of Hungary.

  8.2 If the User delays payment of the license and rental fees under the Agreement for more than 48 hours, the Copyright Holder is entitled to charge the User a penalty interest of 0.1 % of the indebtedness amount for each day of delay. Any fraction of calendar day is considered as a full day.

  8.3 Except as specified in clause 8.2 of this Agreement, if the User delays the payment of other payments under the Agreement for the period of more than 14 (fourteen) calendar days from the date the Copyright Holder sends a request for payment of the corresponding payment to the User via the Mobile Application and / or the User's e-mail, the Copyright Holder shall be entitled to charge the User late penalty interest of 0.1 % of the amount of the debt for each day of delay. Any fraction of calendar day is considered as a full day. The late payment penalties shall be charged until the User pays off the resulting indebtedness in full.

  8.4. If the User breaches the provisions of the Agreement, the User shall pay a contractual penalty in the amount of HUF 3 500 for the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.4.1. more than one person riding on one IMD (including with a child) (clause 4.4.7.4 of this T&C);
  8.4.2. completion of the trip at a place that is not marked as a Parking point on the map of the Mobile Application with a "P" sign (clause 7.2.1 of this T&C);
  8.4.3. at the end of the Rental, attaching the cable to an open part of the structure and/or not closing the lock, if there is a lock on the IMD and if the Parking Place is not Virtual (clause 7.2.1 of this T&C);
  8.4.4. transfer of control of the IMD to a person under 18 years of age (clause 4.4.5.1 of this T&C);
  8.4.5. riding or otherwise moving the IMD outside the Ride Zone, provided that the User subsequently and independently returns the IMD to the Ride Zone within 30 minutes (clause 2.2.2 of this T&C);
  8.4.6. transportation of the IMD in ground transport (car, bus, taxi, etc.) (clause 4.4.18.1 of this T&C).

  8.5. If the User breaches the provisions of the Agreement, the User shall pay a contractual penalty in the amount of HUF 7 000 or the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.5.1. riding or otherwise moving the IMD outside the Ride Zone and the User's failure to return the IMD to the Ride Zone for more than 30 minutes (clause 2.2.2 of this T&C);
  8.5.2. leaving the IMD without movement outside the Parking lot during the Rental period (if the Rental has not been completed) for more than 30 minutes (clause 4.4.7.11 of this T&C);
  8.5.3. transporting the IMD in the metro, as well as the taking the IMD inside buildings or onto a restricted-access territory (clause 4.4.18.1 of this T&C);
  8.5.4. allowing the battery of the IMD to completely discharge (clause 4.4.7.8 of this T&C);
  8.5.5. incorrect parking of the IMD when the User has committed two or more of the breaches listed in clause 4.4.15.2 of this T&C.

  8.6. If the User violates the provisions of the Agreement, the User shall pay a contractual penalty in the amount of HUF 35 000 for the following violations (if the commission of the corresponding violation did not result in damage to the IMD and/or loss of the IMD):
  8.6.1. improper use of the IMD and/or the Mobile Application;
  8.6.2. breach of the traffic rules when using the IMD, as well as driving the IMD in violation of any of the provisions of clauses 4.4.7, 4.4.17 and/or 4.4.18 of this T&C.

  8.7. If the User commits any of the breaches of the Agreement specified in clauses 8.4-8.5 of this T&C, if such a breach caused damage to the IMD without causing its loss (i.e. with the possibility and economic confirmation of the restoration of the IMD), the User shall pay a contractual penalty of HUF 35 000.

  8.8. If the User commits any of the breaches of the Agreement specified in clause 8.6 of this T&C, if such a violation entailed damage to the IMD without causing its loss (i.e. with the possibility and economic confirmation of the restoration of the IMD), the User shall pay a contractual penalty of HUF 70 000.

  8.9. If the User commits a breach of this Agreement, if such a breach entailed the loss of the IMD (including the actual loss of the IMD as a result of theft, submersion, etc., as well as causing such damage to the IMD, in which its restoration is impossible or economically inexpedient), the User shall pay a contractual penalty equal to the cost of the IMD, which is HUF 620 000 for the Electric Scooters, and HUF 1 035 000 for an Electric Bike.

  8.10. Payment of penalties and (or) a contractual penalty shall not release the User from compensation for damage caused to the property of the Copyright Holder.

  8.11. The risk of accidental loss or accidental damage to the IMD during the Rental Period shall be borne by the User.

  8.12. The User shall incur the liability provided for by the current legislation for violation of traffic rules. If the Copyright Holder incurs expenses and/or losses in connection with the User's violation of the traffic rules, including those related to the payment of a contractual penalty for an administrative offense, the User undertakes to reimburse the Copyright Holder for the corresponding costs and/or losses in full.

  8.13. If the User causes harm to the life, health or property of third parties, including other road users, during the use of the IMD, the User undertakes to fully compensate for the damage caused by its actions to both third parties and the Copyright Holder.
  9. Grounds and Procedures for Termination of the Agreement. Changes to the Terms of the T&C and the Agreement

  9.1. Unless otherwise provided by this Agreement, the Agreement may be terminated before the expiration of the term stipulated by the Agreement, by agreement of the Parties or at the initiative of one of the Parties expressed in a form that is understandable to both Parties. The Copyright Holder is not entitled to unilaterally terminate the Agreement in effect Subscription Services unless the grounds for such termination according to clause 9.2 appear.

  9.2. The Agreement may be terminated early, unilaterally and out-of-court at the initiative of the Copyright Holder on the following grounds:
  9.2.1. if the User repeatedly (more than two times) violates the traffic rules when using the IMD;
  9.2.2. if the User repeatedly (more than two times) violates the IMD parking rules;
  9.2.3. when it is established that the User has used the Mobile Application in breach of the terms and conditions of the Agreement;
  9.2.4. when it is established that the User has provided access to the Mobile Application to a third party without the consent of the Copyright Holder;
  9.2.5. when it is established that the User has caused damage to the IMD;
  9.2.6. when it is established that the User's has used technical means to block the GPS signal, as well as other methods for disconnecting the protective systems or control systems installed on the IMD;
  9.2.7. if the User in any way breaches the Agreement, entailing infringement upon or creating the threat of an infringement upon the exclusive rights of the Copyright Holder to the Mobile Application or the exclusive rights of third parties;
  9.2.8. if the User in any way breaches the Agreement, entailing damage or creating a threat of damage to the property of the Copyright Holder (including the IMD) and/or third parties;
  9.2.9. if the User in any way breaches the Agreement, entailing harm to the life or health of third parties or creating a threat of such harm;
  9.2.10. when the User commits actions that discredit the business reputation of the Copyright Holder;
  9.2.11. when the User commits actions that discredit the honor, dignity and/or business reputation of third parties, as well as other illegal actions, if the commission of such actions is in any way (directly or indirectly) associated with the User's use of the Mobile application and/or the IMD;
  9.2.12. if there are circumstances that give the Copyright Holder reason to believe that the Mobile Application and/or the IMD are used by the User in violation of the terms of the Agreement (including for purposes other than their intended purpose);
  9.2.13. in the other cases, provided for by the Agreement and/or current legislation.

  9.3. If the Agreement is terminated early at the initiative of the Copyright Holder, the Agreement shall be considered to have been terminated from the moment the User is notified of this through the Mobile Application.

  9.4. This Agreement may be early terminated unilaterally out-of-court at the initiative of the User if it sends a request to delete the account, provided that there is no debt under the Agreement (including debt for the payment of license fees, rent, and contractual penalties).

  9.5. The User has the right to send a request for the Copyright Holder to delete an account in the Mobile Application or by e-mail to help@whoosh.bike or by clicking the "Delete Account" button (or the button with the corresponding functionality that has a different name, if it is named differently in the Mobile Application) in the Profile menu in the Mobile Application.

  9.6. If the Agreement is terminated early on the initiative of the User, if the User has no debt under the Agreement, the Agreement shall be considered to be terminated 15 calendar days after the date on which the User sends a request to delete the account. If the User has a debt, a request to delete the account will not be accepted. After the full repayment of the debt, the User has the right to re-send a request to delete the account, while the 15-day term for termination of the Agreement will be calculated from the moment such a repeated request is sent. The Copyright Holder shall delete the User's account on the day on which the Agreement is terminated.

  9.7. Unilateral termination of the Agreement is possible in court for all other grounds that are not listed in clauses 9.2 and 9.4 of this T&C and which are not provided for by the current legislation.

  9.8. The expiration of the Agreement shall not exempt the User from the obligation to fulfill its financial obligations (including the payment of license fees, rent and contractual penalties) under the Agreement, and shall also not exempt from it from liability for breach of the terms and conditions of the Agreement.

  9.9. The Copyright Holder has the right to unilaterally change the T&C at any time in accordance with clause 4.2.8 of this T&C.
  10. Personal data of the User

  10.1. Under the Agreement, the User shall provide the Copyright Holder with his personal data. The copyright holder has the right to check the information provided by the User. The Copyright Holder's policy regarding the processing of personal data (Privacy Policy) is hereby incorporated by reference to this T&C and available in the Mobile application, as well as at the link: https://whoosh.bike/privacy_policy_hu/hu
  11. Force majeure as the basis for exemption from liability for improper performance of obligations under the Agreement

  11.1. The Parties shall be exempt from liability for partial or complete non-fulfillment of the obligations under the Agreement, if such failure to fulfill obligations was the result of force majeure circumstances (force majeure), that is, events of an extraordinary and unavoidable character that the Parties could not foresee at the time of the conclusion of the Agreement.

  11.2. If any of the force majeure circumstances affected the fulfillment of obligations within the period established by the Agreement, then this period shall be commensurately postponed for the period of the force majeure circumstances. If this period exceeds three months, each of the Parties shall have the right to refuse to execute the Agreement unilaterally out of court by notifying the other Party to the Agreement in writing using the Mobile Application or to the User's email address that was specified during registration in the Mobile Application, and for the Copyright Holder to hello@whoosh.bike.

  11.3. In the event of force majeure circumstances, the Party for which it became impossible to fulfill the obligations under the Agreement shall be obliged to notify the other Party about the occurrence of these circumstances within 3 (three) days.

  11.4. A Party that has not fulfilled its obligation and has not notified the other Party of the occurrence of force majeure circumstances within the time period specified in clause 11.3 and that has not documented their occurrence, shall lose the right to refer to these circumstances as the basis for exemption from liability for improper performance under the Agreement.
  12. Term of the Agreement

  12.1. The Agreement shall enter into force from the moment the User accepts this T&C using the procedures provided for by this Agreement, and it shall be valid until its termination on one of the grounds provided for by the current legislation or the Agreement.  13. Copyright and Trademarks

  13.1. Copyright and ownership. All of the content featured or displayed on the Services, including, without limitation, text, graphics, photographs, images, moving images, sound, and illustrations ("Content"), and all software provided through the Services, is owned by Copyright Holder, its licensors, vendors, agents and/or its Content providers. All elements of the Services, including, without limitation, the general design and the Content, and in particular the software, are protected by trade dress, copyright, moral rights, trademark and other laws relating to intellectual property rights. The Services may only be used for the intended purpose for which such Services are being made available. Except as permitted by copyright law, the User may not modify any of the materials and it may not copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish, license, create derivative works from, transfer or sell any information or work contained on the Services. Except as authorized under the copyright laws, the User is responsible for obtaining permission before reusing any copyrighted material that is available on the Services. Users shall comply with all applicable domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding User's use of the Services. The Services, its Content, the Copyright Holder's software and all related rights shall remain the exclusive property of the Copyright Holder or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. The User will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services. The Services, its Content and all related rights shall remain the exclusive property of Copyright Holder or its licensors, vendors, agents, and/or its Content providers unless otherwise expressly agreed. The User will not remove any copyright, trademark or other proprietary notices from material found on the Services.

  13.2 All trademarks, service marks and trade names of Copyright Holder used herein (including but not limited to: of Copyright Holder's name, of Copyright Holder's corporate logo, of Copyright Holder's corporate logo, the Services name, the Services design, and/or any logos) (collectively "Marks") are trademarks or registered or filed trademarks of Copyright Holder or its affiliates, partners, vendors or licensors. The User may not use, copy, reproduce, republish, upload, post, transmit, distribute, or modify of Copyright Holder's trademarks in any way, including in advertising or publicity pertaining to distribution of materials on the Services, without of Copyright Holder's prior written consent. The User shall not use of Copyright Holder's name or any language, pictures or symbols which could, in of Copyright Holder's judgment, imply of Copyright Holder's endorsement in any (i) written or oral advertising or presentation, or (ii) brochure, newsletter, book, or other written material of whatever nature, without prior written consent.
  14. Customer Support

  14.1. Apart from the chat built-in the Mobile Application, the User can also contact the Copyright Holder by means of the following email address: help@whoosh.bike; telephone number: […]; postal address: 1133 Budapest, Váci út 76., Hungary.

  14.2. If a complaint is received, the Copyright Holder is obliged to give a reasoned written response to it within 10 (Ten) calendar days. A written response to the Claim shall be sent to the e-mail address specified at the conclusion of the Agreement. Documents (scan copies) and (or) photos substantiating the response must be sent with such response to the complaint.

  15. Official Complaints Book

  15.1. For complaints related to the experience with the Services subject to this T&C, please visit https://www.livroreclamacoes.pt/inicio or select the respective hyperlink in Copyright Holder's website.

  16. Alternative Dispute Resolution

  16.1. Users who formally accept the Services for a purpose that cannot be attributed to their commercial or professional activity may resort to the European online dispute resolution platform available at http://ec.europa.eu/odr.

  16.2. The dispute may also be considered by one of the independent consumer dispute resolution bodies attached to the chambers of commerce and industry of each county (and the capital) of Hungary. The competent conciliatory bodies with respect to your residential address may be searched via the following link: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

  16.3. Users may resort to the following alternative consumer dispute resolution bodies:

  ● Further information regarding online dispute resolution may be provided by the consumer dispute resolution body of Budapest:

  Budapesti Békéltető Testület

  address:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  postal address: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu

  fax: +36 (1) 488 21 86

  phone: +36 (1) 488 21 31.

  16.4. Any consumer residing in Hungary may enforce his / her claim against Whoosh in front of a Hungarian court having competence based on the consumer's place of residency.

  17. Miscellaneous

  17.1. The applicable law under this Agreement is the law of Hungary.

  17.2. The parties have agreed that in the event of a dispute, before reverting to one of the dispute resolution methods described at 16. above, they shall be able to follow pre-trial (complaint) procedures for resolving the dispute In such a situation, one Party under the Agreement can send the other Party a written Complaint to the address (e-mail address) specified during the conclusion of the Agreement within 10 (Ten) calendar days from the date of the dispute arises. Should the Parties opt for pre-trial (complaint) procedures, the documents (their scans) and (or) photographs substantiating the requirements of the Party be accompanied by a written Complaint. The Party that receives the Complaint shall be obliged to give a substantiated written response to it within 10 (Ten) calendar days. A written response to the Complaint shall be sent to the email address specified at the conclusion of the Agreement. The response to the Complaint must be accompanied by documents (their scans) and (or) photographs documenting the substantiation of the submitted response.

  17.3. If no response to the Complaint is received by the deadline established in clause 13.2. of the Agreement, or if there is a disagreement with the response that has been received, the interested Party shall have the right to file in court for the protection of their rights and legally protected interests.

  17.4. The terms given in section 1 of this T&C shall be used in the Tariffs and the description of the Subscriptions with the corresponding meaning, unless otherwise specified in the Tariffs or the description of the Subscriptions, respectively.

  17.5. If one or more provisions of the T&C are for any reason invalid or unenforceable, such invalidity shall not affect the validity of any other provision of the T&C (Agreement), which remain in force.

  Sütikre (cookie) vonatkozó nyilatkozat
  Az „Összes elfogadása" gombra kattintva Ön beleegyezik, hogy sütiket és hasonló technológiákat tároljunk az Ön eszközén a navigáció javítása, a használat elemzése, valamint a marketingtevékenységünkben való segítségnyújtás céljából. Mivel tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát, a „Választás kezelése" gombra kattintva dönthet úgy, hogy bizonyos típusú sütiket nem engedélyez. Ezen kívül többet is megtudhat a Süti-szabályzatunkban, vagy bármikor korlátozhatja az összes süti feldolgozását a böngésző beállításaiban.
  Összes elfogadása
  Választás kezelése
  Sütikre (cookie) vonatkozó nyilatkozat
  Cookie beállítások
  Az oldal megfelelő működéséhez szükséges, hogy a sütik (cookie-k) mindig engedélyezve legyenek.Más sütik konfigurálhatóak
  Alapvető sütik (cookie-k)
  Ezek teszik lehetővé a weboldal böngészését és az alkalmazások használatát, valamint a weboldal biztonságos területeinek elérését. Ezek nélkül a sütik nélkül az Ön által kért szolgáltatások nem nyújthatóak.
  Analitikai sütik
  Disabled
  A webhely használatára vonatkozó felhasználói beállításokat tárolják, hogy ne kelljen minden egyes látogatáskor újra beállítani a webhelyet.
  Hirdetési sütik
  Disabled
  Az egyes felhasználók érdeklődési körének megfelelő közvetlen reklámozásra szolgálnak, hogy a reklámkampányokat a felhasználók preferenciáinak figyelembevételével irányítsák, és korlátozzák a hirdetések megjelenésének számát is, segítve a reklámok hatékonyságának és a honlapszervezés sikerének mérését.
  Cookie Statement
  By clicking "Accept All", you agree to the storing of cookies and similar technologies on your device for the purposes of enhancing navigation, analyzing usage, and to assist us and our partners in our marketing efforts. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies by clicking "Manage Choice". Additionally, you can find out more by visiting our Cookie Policy or restrict the processing of all cookies in your browser's settings anytime.
  Accept All
  Manage Choises
  Cookie Statement
  Cookie Settings
  Cookies necessary for the correct operation of the site are always enabled.
  Other cookies are configurable.
  Essential cookies
  They allow you to browse the website and use its applications as well as to access secure areas of the website. Without these cookies, the services you have requested cannot be provided.
  Analytics cookies
  Disabled
  They store user preferences for site usage so that you do not need to reconfigure the site each time you visit it.
  Advertising cookies
  Disabled
  They are meant for direct advertising according to the interests of each user so as to direct advertising campaigns, taking into account the preferences of users, and they also limit the number of times you see the ad, helping to measure the effectiveness of advertising and the success of the website organization.